Navigácia

Streda 25. 5. 2022
Počet návštev: 687097

Zvonenie

Časový harmonogram vyučovacích hodín 

1. hodina: 7.50 – 8.35         (prestávka 5 min.)

2. hodina: 8.40 – 9.25         (prestávka 10 min.)

3. hodina: 9.35 – 10.20       (veľká prestávka 20 min.)

4. hodina: 10.40 – 11.25     (prestávka 5 min.)

5. hodina: 11.30 – 12.15     (prestávka 10 min.)

6. hodina: 12.25 – 13.10     (prestávka 5 min.)

7. hodina: 13.15 – 14.00     (prestávka 5 min.)

8. hodina:  14.05 - 14.45

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
    A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou
  • +421 057 44 63258, 44 63259

    www.sosvt.sk, www.sosvt.edupage.org

Fotogaléria