Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Štvrtok 22. 10. 2020
Počet návštev: 66496

Zvonenie

Časový harmonogram vyučovacích hodín 

1. hodina: 7.50 – 8.35         (prestávka 5 min.)

2. hodina: 8.40 – 9.25         (prestávka 10 min.)

3. hodina: 9.35 – 10.20       (veľká prestávka 20 min.)

4. hodina: 10.40 – 11.25     (prestávka 5 min.)

5. hodina: 11.30 – 12.15     (prestávka 10 min.)

6. hodina: 12.25 – 13.10     (prestávka 5 min.)

7. hodina: 13.15 – 14.00     (prestávka 5 min.)

8. hodina:  14.05 - 14.45

Toto je stránka elektronickej žiackej knižky a zóny edupage.

Hlavná stránka školy sa nachádza na webovom sídle sosvt.sk

http://sosvt.sk/

 

Stredné školy od pondelka (12. 10. 2020) prešli na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania, na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu (ÚKŠ).

Všetci žiaci SOŠ ostávajú doma na dištančnom vzdelávaní, zajtra už nejdú do školy na teoretické vyučovanie, prípadne praktické vyučovanie (ani do prevádzok duálneho vzdelávania ). Ďalšie pokyny sledujte na stránke školy sosvt.sk a facebookovom profile školy.

 

OZNAM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM A ŽIAKOM: Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti (k dispozícii na stiahnutie). V prípade, že nemôžete dané tlačivá vytlačiť, budeme akceptovať aj rukou písané dokumenty.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zoznam škôl