Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

LEGISLATÍVA - školský zákon a vyhlášky, cieľové požiadavky na maturantov Pre maturantov - dôležité vedieť
 

 

Na maturitné skúšky v SOŠ A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2017/2018 je prihlásených 48 žiakov.

 

MATURITA NA: http://www.nucem.sk/sk/maturita

 


Maturitné  skúšky v školskom roku 2017/2018 budú prebiehať v zmysle platnej legislatívy: 

 • V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 245_2008_SKOLSKY_ZAKON.pdf,
 • Zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní  štúdia na stredných školách: vyhlaska_318_2008__o_ukoncovani_studia.pdf v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z.: vyhlaska_209_2011_doplna_o_ukoncovani_studia.pdf
 • Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. a v znení vyhlášky 113/2012 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení  vyhlášky č. 208/2011 Z. z. vyhlaska__282_2009_o_strednych_skolach.pdf a v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 269/2009 Z.  Vyhlaska_c.269_2009_.pdf  (ktorou sa mení vyhláška č.319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka) a vyhlášky č. 405/2009 Z.
 • vyhlaska_c.319_2008_uznavanie_maturity_z_cj_.pdf   - o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

 

EČ a PFIČ MS (externá časť a písomná forma internej časti)

 • 13.03.2018 (utorok) - externá časť a písomná forma internej časti SJL             
 • 14.03.2018 (streda) - externá časť a písomná forma internej časti  ANJ
 •  (štvrtok) - externá časť a písomná forma internej časti  MAT 

 

PČOZ (praktická časť odbornej zložky)  18.-19.04.2018                       

 • Obchodný pracovník
 • Kozmetik
 • Čašník
 • Propagačná grafika

 

TČOZ a ÚFIČ MS (teoretická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky)

 • 21.05.2018 (pondelok) - 24.05.2018 (štvrtok)

Pozn:  11.05.2018 (piatok) – slávnostná rozlúčka maturantov

·         14.05.2018 – 18.05.2018 – príprava na maturitnú skúšku (5 dní)