Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Adresa školyAlexandra Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Telefón+421 057 44 63258, 44 63259
E-mailsosvt@sosvt.sk
WWW stránkawww.sosvt.sk
ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľTóth Ľubomír, Ing.057 44 632580903 230 898tothlubomir@centrum.sk
ZRŠ pre teoretické vyučovanieDučaiová Jarmila, Ing.0902 682 0690918 532 697jarmila39@gmail.com
ZRŠ pre praktické vyučovanieVagaská Ľudmila, Ing.0904 621 3900905 652 855ludmilavagaska@gmail.com
Vedúca úseku technicko-ekonomických činnostíDudášová Zuzana, Ing.057 44 632580905 653 196hrehova.zuzana@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Tatrayová Mária
podpredsedaMikčová Dušana
členoviaIng. Harman Kamil
 Madura Štefan
 Ing. Berta Jozef
 Ing. Ragan Ján
 PhDr. Hurná Zuzana
 Porubän Martin
 Nadzamová Mária
 Veliká Jana
 Mikčová Nora

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúraMgr. Iveta TóthováSJL
PK jazyk a komunikácia - človek a spoločnosťMgr. Blažena LitvinováDEJ, OBN, NBV, SVP, PPU, ETV
PK jazyk a komunikácia - cudzie jazykyPhDr. Mária KurovskáANJ
PK matematika a práca s informáciamiMgr. Ingrid NachtmannováMAT, CHE
PK zdravie a pohybMgr. Dušan DurkajTSV
PK odborné vzdelávanie - výtvarné predmetyMgr. Adela SabovíkováUZI, ZAF, VPR, PXA, FIK, EVC, DVK
PK odborné vzdelávanie - predmety potravinárskeho charakteru na úseku TVIng. Ján HrešanPPA, STO, SUR, TPY, TEC, TVZ,
PK odborné vzdelávanie - ekonomické predmety Ing. Kvetoslava DemčákováMVS, MKT, CTO, CFA, EKO, EOR, HOK, HPP, HSZ, UCT, UCS, INF, VYT
PK odborné vzdelávanie - predmety charakteru služiebIng. Erika BarlováDRT, KZM, ODK, OSL
PK odborné vzdelávanie - predmety potravinárskeho charakteru na úseku PVSvetlana PisarčíkováPXA, OVY

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 324

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A25 
I. B29 
I. C29 
I. D24 
I. E14 
II. A29 
II. B24 
II. C18 
II. D8 
III. A26 
III. B12 
III. C15 
III. D16 
IV. A15 
IV. B23 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 233 / počet dievčat 175

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 105 / počet dievčat 86

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 81 / počet dievčat 81

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 122 / počet dievčat 102

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 105 / počet dievčat 83


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   233    
prijatí   227    
% úspešnosti   97,42 %    

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKADCADXANJANJ 1APIBIOCTOCUJCVMCMOCOTCTBCTCCVU
I. A   2           
I. B1,17  2,87           
I. C   2,57      1  3,38 
I. D               
I. E   2,14           
II. A   2,67           
II. B1,72  2,84         2,04 
II. C1,2  2,72      2,2  1,2 
II. D   3,13   3,2       
III. A   2,81           
III. B   3,45           
III. C   2,87           
III. D   3,63           
IV. A   2,53           
IV. B   3,04          3,2

TriedaCFADEJDVKDRTEKLECFEKOEOREKXETEEVCETVETV/NBVFIKFDE
I. A 1,961,8        1 1,64 
I. B 2,89    2,97   1,252   
I. C      3,3    1,25   
I. D           2,22   
I. E               
II. A 2,41,7   3,25    1 1 
II. B      2,72        
II. C      2,65        
II. D 2,13    3,13        
III. A  1,56   1,96      1,82 
III. B      3,64        
III. C      3,33        
III. D      3        
IV. A  2,47   2,2      1,53 
IV. B1,43     3,48        

TriedaFYZHOKHPPHVYHSZCHEINFIMTKMUKOOKSTKAJKNJKZMKKS
I. A     2,321,16        
I. B     3,21,2        
I. C     3,71,83 2,5      
I. D               
I. E     1,23         
II. A     1,97         
II. B        2,12      
II. C        1,6      
II. D      1,75        
III. A       1,63       
III. B               
III. C               
III. D               
IV. A       1,87       
IV. B               

TriedaMVSMKTMATMTEOMONBENBGNBINBVNKZNMLNAMNANNASNAV
I. A  2,72   11       
I. B  3,4  111 2,5     
I. C  3,633,23 1 1,29       
I. D  4,04    1       
I. E  1,852           
II. A  3,12,57 111 2,57     
II. B  3,532,8           
II. C  3,28            
II. D3,43,23            
III. A  2,56           1,5
III. B 3,553,27            
III. C  33,33           
III. D  3,75            
IV. A  2,8           2,47
IV. B 2,83,612,6     1,8     

TriedaNMONEJOBNOHOOCHPRXODKOVYONAOTBOEVOVNODHORGOSL
I. A  1,6            
I. B  2,56 2,75  2,13       
I. C  2,43   2,311,9       
I. D       2,58       
I. E  2    2,27       
II. A  2,1 2,92  2,25       
II. B      2,52,12       
II. C      2,42,35       
II. D     1,88        1,33
III. A  2,15    2,4       
III. B  3,09 3,45  2,45       
III. C      2,112,47       
III. D       3       
IV. A               
IV. B    3,4  1,7       

TriedaPROPIMPOGPMIPVBPVYPČOZ čašník,servírkaPČOZ kozmetikPČOZ kuchárPČOZ obch. pracovníkPČOZ od. dizajnPČOZ odevníctvoPČOZ prop. grafikaPČOZ spol. stravov.PČOZ vl. kozmetika
I. A 1,84             
I. B     3,1         
I. C     2,45         
I. D    3          
I. E               
II. A  1,6            
II. B     2,53         
II. C   3,2 1,4         
II. D               
III. A  1,38  2,5         
III. B               
III. C     2,33         
III. D   3,5 2,9         
IV. A               
IV. B     2,46         

TriedaPČOZod.nšPČOZod.sp.PCVPRNPXAPrezentáciaPPAPSYSVPPPUREGRUJSJLSJL1SLK
I. A  1,6 1,5       2,12  
I. B            3,03  
I. C            3  
I. D            3,31  
I. E            2,08  
II. A    1,1       2,73  
II. B            2,68  
II. C            3  
II. D       1    3,63  
III. A    1,56       2,04  
III. B            3,36  
III. C       2,78    3,4  
III. D            3,31  
IV. A    2,4       2,6  
IV. B       1,2    3,57  

TriedaKMMSPRSTOSTZSURSEETCKTEATOBTPYTECEPPTSVTEVTČOZ čašník,servírka
I. A 1    1,45   2,8 1  
I. B1,581,27     1,12,8 2,88 1  
I. C 2,2 1,833,5    3,733,21 1,07  
I. D 2          1  
I. E   1,252,25     2,36    
II. A 1,38    1,51,85  2,29 1,04  
II. B 2,21       2,332,2 1  
II. C 2,231,52,73,5     2,5 1,53  
II. D         3,8  1,5  
III. A 1,35      3,1 2,58 1  
III. B 2,75          1,64  
III. C 2,142,83  1,87   3,53,67 1,64  
III. D 23,82,173,173,13    3,69 1,43  
IV. A 1,14   1,67    3 1  
IV. B 1,35   1,43  2,38 2,46 1  

TriedaTČOZ kozmetikTČOZ kuchárTČOZ obch. pracovníkTČOZ odevníctvoTČOZ prop. grafikaTČOZ spol. stravov.TČOZ vl. kozmetikaTJFTVZTYPUCTUCSUSPUZIVIB
I. A               
I. B        2,42      
I. C               
I. D               
I. E               
II. A        2,69      
II. B               
II. C               
II. D          3,25  1 
III. A          3,1    
III. B        3,18 3,18    
III. C               
III. D               
IV. A               
IV. B        3,2 3,17    

TriedaVLKVLSVPDVYTVPRZEKZAFZYUZUPZAWZDR
I. A    1,64      
I. B          1,75
I. C         2,183,08
I. D           
I. E          2,83
II. A    1,1 1,4   2
II. B          2,2
II. C           
II. D1,67         1
III. A           
III. B           
III. C          3,11
III. D           
IV. A           
IV. B          1,8

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A25691000000
I. B29432020220
I. C291223306140
I. D24021840860
I. E1443601000
II. A29371900340
II. B24911400290
II. C18351000270
II. D803410000
III. A26841400330
III. B12001011260
III. C15111300460
III. D16001330270
IV. A1551810010
IV. B23221810230

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A253742149,683739149,5630,12
I. B295299182,724997172,3130210,41
I. C297317252,316421221,4189630,90
I. D247495312,297083295,1341217,17
I. E1400,0000,0000,00
II. A296235215,005888203,0334711,97
II. B246425356,946027334,8339822,11
II. C185240403,084522347,8571855,23
II. D81233154,131174146,75597,38
III. A266021231,585778222,232439,35
III. B123678388,603187335,5549153,06
III. C155022358,714604328,8641829,86
III. D165023313,944493280,8153033,13
IV. A153583255,933458247,001258,93
IV. B234768207,304417192,0435115,26

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB148(14/34)45,96%4550,78%4538211012,9543
Praktická časť odbornej zložky 7(5/2)           
Praktická časť odbornej zložky 13(3/10)           
Praktická časť odbornej zložky 3(0/3)           
Praktická časť odbornej zložky 15(4/11)           
Praktická časť odbornej zložky 5(2/3)           
Praktická časť odbornej zložky 5(0/5)           
Slovenský jazyk a literatúra 48(14/34)36,52%4657,09%46214216 2,7243
Teoretická časť odbornej zložky 5(0/5)    212  2,005
Teoretická časť odbornej zložky 14(3/11)    5243 2,3614
Teoretická časť odbornej zložky 3(0/3)    12   1,673
Teoretická časť odbornej zložky 6(4/2)     211 2,754
Teoretická časť odbornej zložky 12(3/9)    3441 2,2512
Teoretická časť odbornej zložky 5(2/3)     131 3,005

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 7(5/2)2111 2,205
Praktická časť odbornej zložky 13(3/10)84 1 1,5413
Praktická časť odbornej zložky 3(0/3) 3   2,003
Praktická časť odbornej zložky 15(4/11)6441 2,0015
Praktická časť odbornej zložky 5(2/3)131  2,005
Praktická časť odbornej zložky 5(0/5)23   1,605

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A8261 M propagačná grafika, 8297 M fotografický dizajn 
I. B6442 K obchodný pracovník, 6446 K kozmetik, 6444K čašník, servírka 
I. C6456 H kaderník, 6489 H hostinský, 2964 H cukrár  
I. D2982 F potravinárska výroba 
I. E6456 H kaderník, 2964 H cukrár  
II. A8261 M propagačná grafika, 6446 K kozmetik, 6442 K obchodný pracovník 
II. B6456 H kaderník, 6489 H hostinský 
II. C2964 H cukrár, 6445 H kuchár 
II. D6421 L spoločné stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika 
III. A8261 M propagačná grafika, 6445 K kuchár 
III. B6442 K obchodný pracovník 
III. C6456 H kaderník, 6489 H hostinský 
III. D2964 H cukrár, 6445 H kuchár 
IV. A8261 M propagačná grafika 
IV. B6442 K obchodný pracovník, 64444 K čašník, servírka, 6446 K kozmetik 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP4120  
DPP00  
Znížený úväzok11  
ZPS12  
Na dohodu20  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov029 
majstrov113 
spolu043 

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
I. C hoTPY2
I. C hoCFC2
I. C hoKMU1
I. C kadKMU1
I. C cuCMO2
I. DPVB2
II. B kaKMU1
II. B hoCTC1
II. B hoTPY2
II. D vkPSY1
II. C cuCMO1
II. C kuTEC3
II. C kuCTC1
II. C kuSTO1
III. A pgTEC2
III. C kaPSY1
IV. B koPSY2

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška2 
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V školskom roku 2017/2018 sa naši žiaci prezentovali na vyšších kolách súťaží v rôznych odboroch:

 

1. HOROVOV ZEMPLÍN 2017

    Dňa 15.11.2017  sa v Michalovciach uskutočnil 41. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie Horovov Zemplín - žiak 3. ročníka odboru propagačná grafika Benjamín Juhas získal 3. miesto. Na súťaž žiaka pripravovala Mgr. Antónia Dančová. 

 

2. OLYMPIÁDA V ANGLICKOM  JAZYKU      

      Dňa 14.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, do obvodného kola Olympiády v ANJ v kategórii 2C2 Nora Mikčová z 2. A, ktorá sa odmietla súťaže zúčastniť.

 

3. ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

V priebehu tohto  školského roka sme sa zapojili do mnohých športových súťaží.. V septembri sme absolvovali cezpoľný beh - družstvo dievčat obsadilo 2. miesto a družstvo chlapcov 3. miesto.

Ďalej sme sa zapojili do okresného kola súťaže vo futsale - družstvo chlapcov obsadilo 4. Miesto. V v obvodnom kole súťaže v stolnom tenise družstvo chlapcov obsadilo 5. miesto. V basketbale družstvo chlapcov obsadilo 4. miesto a družstvo dievčat 3. miesto.

Organizovali sme obvodné kolo vo volejbale, družstvo dievčat obsadilo 4. miesto a chlapci 5. miesto.

Dňa 27. 4. 2018  sa družstvo našich žiakov zúčastnilo  podujatia „Branný pretek  študentov“, kde preukázali svoje vedomosti a zručnosti v oblasti topografie, prvej pomoci, streľby a fyzickej zdatnosti. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

4. VIANOČNÝ VEĽTR CVIČNÝCH  FIRIEM

Dňa 15. decembra 2017 sa na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou konal XI. ročník Vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorého sa zúčastnila aj naša aktívne pracujúca cvičná firma: RUBY - cosmetic & coffee pod vedením Mgr. Baranovej B. so žiakmi 4. B triedy. Na základe celkového hodnotenia  z hosťujúcich CF získala naša cvičná firma CENU POROTY za aktívnu účasť.

 

    5. Jazykový kvet 2018

Súťaž  sa uskutočnila v dvoch kolách. Semifinále súťaže v marci sa zúčastnili žiaci  z odboru propagačná grafika -  Nora Mikčová a Adrián Ignác. Do krajského finále, ktoré sa uskutočnilo  9. 4. 2018,    postúpila Nora Mikčová a  obsadila 3.miesto.

 

6. Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu.

Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na určenú tému Literárne osobnosti môjho regiónu. Výmenu záložiek využili stredné školy aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznávaniu života študentov v rôznych kútoch Slovenska. Do projektu sa prihlásilo 189 stredných škôl s celkovým počtom 9 828 študentov.

Záložka „Pavol Horov – Nioba“ študentky 2. ročníka odboru propagačná grafika, Nory Mikčovej, sa stala LOGOM PRE CELOSLOVENSKÉ VYHODNOTENIE PROJEKTU.  

 

7. Mladý moderátor

Dňa 27.10.2017  sa uskutočnilo v Prešove krajské kolo súťaže Mladý moderátor, žiak 3.ročníka odboru propagačná grafika Benjamín Juhas získal 3. miesto. Na súťaž žiaka pripravovala Mgr. Antónia Dančová

 

 

8. BIBLICKÁ OPLYMPIÁDA

Dňa 22.03.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády, ktoré prebiehalo v priestoroch základnej školy v Nižnom  Hrabovci.   Našu školu reprezentovali študenti: Žultková  Simona II.A,  Virostková Soňa II.A a  Saraková  Sofia  I.B. Žiaci pracovali v družstve a získali pekné druhé miestoNa súťaž žiakov pripravovala Mgr. M. Turčaníková.

   

9. NAŠI SUSEDIA

V 8. ročníku medzinárodnej súťaže, vyhlasovateľmi ktorej sú Dom kultúry vo Vranove n. T. a Dom kultúry v Rzeszóve, obsadila v III. kategórii 15 - 18 rokov  2. miesto Simona Žultková z I.A. Na súťaž žiačku pripravovala Mgr. Martina Koščová.

 

 

Zapojili sme sa aj do súťaží:  Kreativita mladých grafikov, Zelený svet, Výtvarný Vranov.

 

10. EUROCUP 2018

 medzinárodná barmanská súťaž juniorov. Kristína Orosiová – strieborné ocenenie, Rudolf Vaverčák – bronzové umiestnenie a družstvo- bronzové umiestnenie

 

11. ST. NICOLAUS CUP Bratislava 

barmanská súťaž juniorov v kategórii short drink Rudolf Vaverčák  získal 3. miesto – absolútny víťaz, zlaté pásmo, Kristína Orosiová -  strieborné pásmo.

 

 

12. CASSOVIA CUP 2018 Košice

Súťaž v príprave miešaných nápojov  Rudolf Vaverčák – strieborné pásmo.

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Najvýznamnejším podujatím tohto druhu bol tradičný deň otvorených dverí, ktorého cieľom je prezentovať na verejnosti výsledky výchovnovzdelávacej činnosti, voľnočasové aktivity a materiálno-technické podmienky, v ktorých výchova a vzdelávanie žiakov prebieha. Na príprave a zdarnom priebehu sa podieľali všetky predmetové komisie.

Ďalšími tradičnými a úspešnými podujatiami boli vernisáž a výstava fotografií s názvom Inšpirácie a výstava prác žiakov umeleckých odborov s názvom Farebné premeny.

Škola popri výchovnovzdelávacej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť:

- výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

- pohostinská činnosť

- kozmetické služby

- kadernícke služby

- obchodná činnosť

- Živnostenský list na vykonávanie predmetných činností vydal Obvodný úrad živnostenského podnikania vo Vranove nad Topľou.

Celoročne sú k dispozícii zákazníkom:

- spoločenské zariadenie Oáza - s kapacitou 150, resp.70 miest s možnosťou objednávky rôznych spoločenských, rodinných i firemných podujatí.

- cukrárska výroba - výroba cukrárskych výrobkov na objednávku

- kadernícky salón - zabezpečuje komplexné kadernícke služby

- kozmetický salón - zabezpečuje komplexné kozmetické služby

SOŠ je otvorenou školou - je vzdelávacím, kultúrnym, športovým a spoločenským centrom verejnosti - komunity regiónu.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety. Oba projekty prebiehajú už tri školské roky, v ich kontexte bola škola vybavená digitálnou technikou a uskutočnili sa školenia pre vybraných učiteľov.

2. Riadenie stredného odborného vzdelávania - v rámci projektu boli doteraz preverované materiálne a technické podmienky na vyučovanie jednotlivých študijných a učebných predmetov a nastavené indikátory hodnotenia niektorých výchovnovzdelávacích výsledkov školy.

3. IT Akadémia

B) Krátkodobé

1. Grafické systémy - nepodporený

2. Telocvičňa - Podprogram Športové náradie - podporený sumou 4.000 €.

3. Erasmus+ - podporený, dotácia 33.000 € - trojtýždňová odborná prax žiakov v odboroch kuchár, čašník, propagačná grafika a kozmetik vo firmách vo Wroclawi v Poľsku.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 23. 3. 2018

Druh inšpekcie: Kontrola odpoveďových hárkov z EČ MS v Strednej odbornej škole.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Materiálno technické zabezpečenie  dielne pre odbor krajčír: - šijacie stroje rôzne druhy

 polohovacie stoly, žehliaci aparát, lis, remosy, vyšívací automat, dierkovací stroj, stoličky

 

 Materiálno technické vybavenie  odbornej učebne pre odbor obchodný pracovník:

 predajné pulty, regály, digitálna váha, registračná pokladňa, chladnička, počítač s tlačiarňou,  nástenky,  vzorníky, lavice, tabuľa, stoličky, propagačný a baliaci materiál, aranžérsky materiál a drobné náradie, etiketovacie kliešte

                     

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor cukrár:

 pracovné  stoly, 2 chladiace zariadenia, chladiaci box s regálmi, konvektomat, 2 roboty, 10 ručné šľahače, váha, cukrárske trojtrúbové pece, formy na pečenie, drobný inventár, malý robot na 5 l šľahanej hmoty, počítač s pripojením na internet a tlačiarňou, 3D formy, perličkovač, formy na ozdoby

 

Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor hostinský:

učebňa pre prvý ročník -  kuchynská časť :

kuchynská linka, chladnička, mraznička, 2 sporáky plynový aj so sklokeramickou doskou, ponorný mixér, pracovné stoly, kuchynský robot, mikrovlnná rúra, váhy, varná kanvica, riady, pekáče, drobný inventár, kuchynské náradie, konvektomat

stolovacia miestnosť:

10 reštauračných stolov, 50 stoličiek, barový pult, porcelánový inventár, sklenený inventár, podnosy, tácky, misy, šálky na polievku, textilný inventár

 

2. učebňa:      - kompletne vybavená kuchyňa pre reštauračnú činnosť –  Marína

 2 sporáky, chladnička, mraznička, mikrovlnná rúra, gril platňa, fritéza, kuchynský riad, pracovné stoly

stolovacia časť :

chladiaca vitrína, stoly, stoličky, barový pult, presklené vitríny, barové stoličky, kávovar, kompletný inventár na stolovanie

 

miestnosť pre barmanov: - výrobník ľadu, barmanský kufrík, inventár pre barmanov

 

reprezentačný inventár – obrusy na slávnostné stolovanie, porcelán, sklenený inventár,                                          príbory, ikebany, oddeľovacie paravány

 

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor kaderník, ktorých súčasťou je aj kadernícky salón:

4 pracovné stoly, 4 zrkadlá, paravány na predelenie priestoru, 2 umývadlá, 4 sušiče na vlasy, klimazón, infrazón, parná helma, helmy na sušenie, žehličky, kulmy na vlasy, cvičné hlavy, 6 stoličiek, 1 detská stolička, registračná pokladňa, uteráky, drobné pomôcky a pracovné náradie, antistatické náradie, kontúry

 

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor kozmetička:

kozmetické lehátka,  taburetky, kozmetické stolíky, lavice, stoličky, kozmetické kreslá, kreslo na pedikúru, stoly pre manikúru, recepčný pult, prístroje: skin-scrubber, ultrazvuk, laser digitálny, laser tužkový, ozonizér, žehlička na vrásky Nuskin, ohrievače voskov, ohrievač parafínov, sterilizátor, chladnička , naparovače, kozmetické náradie, kozmetické prípravky

   

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...


1.m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

1.                  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Škola – prenesené kompetencie

 

Dotácie za obdobie:   september – december 2017              398 620,00 €

                                   január- august 2018                           665 226,90 €             

Dotácie na školský rok 2017/2018                                     1 063 846,90 €

 

2.                  o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov


Rodičovská rada pri SOŠ  v školskom roku 2017/18 prispievala  žiakom na účasť na rôznych súťažiach (štartovné, cestovné výdavky), poskytli príspevok žiakom na lyžiarsky zájazd a tiež na skrášľovanie školského prostredia.

 

3.      o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

 

V školskom roku 2017/2018 bolo škole pridelených  9 344,00 € na vzdelávacie poukazy. Z toho na odmeny pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti a nákupy materiálu potrebného na zabezpečenie krúžkovej činnosti.

 

Rozpis použitých finančných prostriedkov

- odmeny   a poistné                                      6534,00 €

- materiálne zabezpečenie                             2 990,00 €      

            Spolu                                                9 344,00 €                                                      

 

Finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti boli použité v nasledovnom členení:

 

Čerpanie VP za obdobie IX. – XII./2017

Názov krúžku

čerpanie-pomôcky

Pomôcky

Krúžok tvorivo-odbornej činnosti

výkres, cartridge, korektor, mapa

61,4

Maturitný seminár zo SJL

cartridge HP, výkres, pero

86,0

 

knihy

 

Podnikanie

kniha podnikanie...

79,9

 

DVD, USB, myš, repro Genius, lepidlo

 

 

papier, lepidlo, páska, špagát, box archívny

 

Športové hry

bedmintonový set, raketa na stolný tenis

86,0

Florbal

hokejka na florbal, loptičky na florbal

116,7

Umelecká tvorivosť

farby, štetce, guma, obal, páska lepiaca

116,7

Spoznaj svoje okolie

USB kľúč, kazeta HP, lepidlo, papier

73,7

Matematické cvičenia

USB kľúč, rýchloviazač, páska

79,9

Bystré hlavy

USB kľúč, zakladač

86,0

Matematika hrou

USB kľúč, mapa, zakladač, páska

79,9

Internetový krúžok

pevný disk, externý disk,

141,3

 

cartridge, toner

 

Literárny krúžok

toner, obal, popisovač, blok, lepidlo, papier

135,1

Nechtový design a vizáž

gél na nechty, pomôcky k nechtom...

61,4

Gastro krúžok

potraviny, kuch. potreby

79,9

Krôčiky k zručnostiam

stuha, čipka, papier darčekový, korálky

98,3

Barmanský krúžok

ovocie, džús, minerálka

221,1

 

ovocie, džús, zelenina, stojan na nože, ozdoby

 

 

ovocie, džús, sklo

 

 

ovocie, džús, odmerky, utierka...

 

Mladí kuchári

potraviny-syr, cukor, minerálka, kur. mäso

43,0

Chuťovky

potraviny

79,9

 

potraviny-maslo, syr, šunka, smotana, vajcia

 

Tvorivosť

stuha, čipka, papier darčekový

67,8

 

lepidlo, ceruzka, dekorácia

 

 

xerox, zošit, stuha, prymka

 

 

 

 

 

 

Čerpanie VP za obdobie I. – VI./2018

    

 Názov krúžku

použitie

eur

Krúžok tvorivo-odbornej činnosti

výkres, cartridge, korektor, mapa

61,40

Maturitný seminár zo SJL

cartridge HP, výkres, pero, knihy

86,00

 Podnikanie

kniha podnikanie, DVD, USB, myš, repro Genius, lepidlo, papier, lepidlo, páska, špagát, box archívny

79,90

Športové hry

bedmintonový set, raketa na stolný tenis

86,00

Florbal

hokejka na florbal, loptička na florbal

116,70

Umelecká tvorivosť

116,70

Spoznaj svoje okolie

USB kľúč, kazeta HP, lepidlo, papier

73,70

Matematické cvičenia

USB kľúč, rýchloviazač, páska

79,90

Bystré hlavy

USB kľúč, zakladač

86,00

Matematika hrou

USB kľúč, mapa, zakladač, páska

79,90

Internetový krúžok

pevný disk, externý disk,

141,30

Literárny krúžok

toner, obal, popisovač, blok, lepidlo, papier

135,10

Nechtový design a vizáž

gél na nechty, pomôcky k nechtom...

61,40

Gastro krúžok

79,90

Krôčiky k zručnostiam

stuha, čipka, papier darčekový, korálky

98,30

Barmanský krúžok

ovocie, džús, minerálka, ovocie, džús, zelenina, stojan na nože, ozdoby, ovocie, džús, odmerky, utierka...

221,10

Mladí kuchári

potraviny-syr, cukor, minerálka, kur. mäso

43,00

Chuťovky

Potraviny, potraviny-maslo, syr, šunka, smotana, vajcia

79,90

Tvorivosť

stuha, čipka, papier darčekový, xerox, zošit, stuha, prymka

67,80

 

 

 

4.      o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich požitia v členení podľa finančných aktivít

- žiadne

 

5.      iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Podnikateľská činnosť

SOŠ vykonáva podnikateľskú činnosť  na základe Živnostenského listu od roku 2006  č. OŽR –R/2006/00343-2/CR1 v oblasti:

 

Pohostinská činnosť

Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

Kozmetické služby

Holičstvo a kaderníctvo

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných činností

 

Objem tržieb za rok 2017 dosiahol výšku 167 013,34 €, náklady boli vo výške 166 623,44 € dosiahnutý hospodársky výsledok zisk 389,90 €.

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

V školskom roku 2017 - 2018 si škola vo svojom koncepčnom zámere vytýčila túto úlohu:

Odbornú prípravu v študijných a učebných odboroch aktualizovať v súlade s trendmi ekonomického rozvoja štátu, v súlade s požiadavkami žiakov a rodičov. Zabezpečiť duálne vzdelávanie žiakov v odbore obchodný pracovník.

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Duálne sú vzdelávaní traja žiaci pre firmu BILLA. V budúcnosti plánujeme spoluprácu s firmami Kaufland a DM Drogerie.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

Silné stránky Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka:

Vonkajšie vzťahy:

- dlhodobá tradícia stredoškolského odborného vzdelávania zabezpečená právnymi predchodcami školy, ktorými boli Stredné odborné učilište a Stredná priemyselná škola odevná vo Vranove nad Topľou,

- jediná stredná škola v regióne Vranova, ktorá má vo svojej pôsobnosti učebné a študijné odbory v oblasti obchodu, odevníctva, spoločného stravovania a umelecké odbory,

- výhodná strategická poloha školy v centre mesta, v blízkosti školy sídlia orgány miestnej samosprávy a štátnej správy a ďalšie stredné školy,

- dobrá spolupráca s podnikateľskými subjektami v regióne, k najväčším patria obchodné reťazce Tesco a Jednota.

Riadiaca činnosť:

- vysoké pracovné nasadenie všetkých vedúcich zamestnancov,

- dlhodobo jasné zámery v stratégii napredovania pracovísk praktického vyučovania,

- vysoký záujem žiakov a ich zákonných zástupcov o odbory kaderníčka, kozmetička, hostinský, propagačná grafika a obchodný pracovník,

- funkčné poradné orgány na škole.

Personálna oblasť:

- stabilizovaný kolektív zamestnancov s vysokým stupňom kvalifikácie, s perspektívou ďalšieho rozvoja,

- záujem zamestnancov o všetky formy ďalšieho vzdelávania,

- vysoká počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov.

Výchovnovzdelávací proces:

- pomerné zastúpenie chlapcov a dievčat na škole.

- vysoká intentiza zabezpečenia odborného výcviku žiakov formou produktívnej činnosti žiakov,

- výborné výsledky dosiahnuté na regionálnych a celoslovenských súťažiach v odboroch propagačná grafika, kozmetikobchodný pracovník, kuchár, čašník, cvičná firma, kaderníčka, prednes poézie a prózy,

- bohatá záujmová činnosť - vysoká zapojenosť žiakov do záujmového vzdelávania, aktivity aj mimo vzdelávacích poukazov,

- netradičné formy vyučovania - simulácia obchodnej činnosti prostredníctvom aktívnej cvičnej firmy.

Materiálno - technické zabezpečenie a ekonomika školy:

- každoročné kapitálové investície z vlastných, či iných zdrojov na technický rozvoj a údržbu školy,

- pravidelné investície do výpočtovej techniky a zariadenia pracovísk praktického vyučovania,

- finančná spoluúčasť rodičovskej rady na dohodnutých programoch,

- priebežné zabezpečovanie odbornej literatúry a odborných časopisov pre všetky študijné a učebné odbory,

- celkový vysoký počet žiakov školy priaznivo vplýva na normatívne financovanie SOŠ.

Slabé stránky Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka:

Vonkajšie vzťahy:

- slabá informovanosť verejnosti o existencii novej školy,

- nedostatočná propagácia študijných a učebných odborov na verejnosti,

- nedostatočná propagácia úspechov školy.

Riadiaca činnosť:

- rôznorodosť študijných a učebných odborov neumožňuje príjmať rovnaké opatrenia na zabezpečenie prevádzky pracovísk PV, či hodnotenie ich efektívnosti,

- nie je využitá kapacita stravovacieho zariadenia zo strany žiakov i zamestnancov školy,

- neustále sa znižuje záujem žiakov a ich zákonných zástupcov o študijné a učebné odbory odevného zamerania.

Výchovnovzdelávací proces:

- neustále sa zvyšuje počet neprospievajúcich žiakov,

- neustále sa zvyšuje počet žiakov s výchovnými problémami,

- zvyšuje sa počet žiakov zo sociálne odkázaných rodín, ktorí si nezabezpečujú potrebné pomôcky pre ich cenovú nedostupnosť,

- znižuje sa vedomostná úroveň žiakov, ich vedomosti nezodpovedajú známkam zo ZŠ,

- vedomé poškodzovanie a ničenie majetku školy niektorými žiakmi.

Materiálno - technické zabezpečenie a ekomomika školy:

- rôznorodosť učebných a študijných odborov kladie vysoké nároky na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu,

- neustále zvyšovanie cien vstupov - energií a vody, potravín, spotrebného materiálu a pod. zvyšuje finančnú náročnosť na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu a služieb pre verejnosť,

- klesá produktívna činnosť v odevnej výrobe z dôvodu znižujúceho sa počtu a kvality žiakov v odboroch tohto zamerania.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Prijatí na nadstavbové alebo pomaturitné štúdium 2
Prijatí na VŠ9
Prijatí do zamestnania31
Evidovaní na úrade práce24
Nezistení8
Celkový počet absolventov za školský rok 2017/201874

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky sú zabezpečené rozvrhom hodín a to striedaním ťažších predmetov s ľahšími, prestávkami medzi hodinami.

V rámci psychohygieny v škole sa zameriavame na vytváranie podmienok pre žiakov: odbúravanie stresu vo vyučovacom procese, eliminovanie hluku počas prestávok, vytváranie relaxačných chvíľ počas prestávok i počas vyučovania, zabezpečenie štruktúry rozvrhu so striedaním záťažových a výchovných predmetov, príjemné pracovné prostredie v triedach, čistota pracovného prostredia.

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Barmanský krúžok36 Mgr. Aneta Lešková
Bystré hlavy14 RNDr. Mariana Miklošová
Florbal19 Mgr. Lenka Kačeriaková
Gastro krúžok13 Bc. Marta Janočková
Chuťovky13 Mgr. Mária Tatrayová
Internetový krúžok23 Ing. Jana Novická
Krôčiky k zručnostiam16 Mgr. Anna Katinová
Krúžok tvorivo-odbornej činnosti10 Mgr. Beáta Baranová
Literárny krúžok22 Mgr. Iveta Tóthová
Matematické cvičenia13 Mgr. Martina Miciková
Matematika hrou13 Mgr. Ingrid Nachtmannová
Maturitný seminár zo SJL 14 Mgr. Antónia Dančová
Mladí kuchári7 Svetlana Pisarčiková
Nechtový design a vizáž10 Mgr. Zuzana Porvazníková
Podnikanie13 Ing. Kvetoslava Demčáková
Spoznaj svoje okolie12 Mgr. Blažena Litvinová
Športové hry14 Mgr. Dušan Durkaj
Tvorivosť11 Mgr. Mária Tkáčová
Umelecká tvorivosť 19 Mgr. Martina Koščová

Správa o činnosti záujmových krúžkov v SOŠ za šk. rok 2017 / 2018.

 

V  školskom roku 2017/2018 pracovalo v SOŠ na teoretickom a praktickom vyučovaní 19 útvarov záujmového vzdelávania, ktoré boli financované z odovzdaných vzdelávacích poukazov. Na záujmové krúžky boli použité finančné prostriedky vo výške  2338,70 €.

 

 

p. č.

 Meno

Krúžok

 počet žiakov

1.

Baranová Beáta, Mgr.

 Krúžok tvorivo-odbornej činnosti

10

2.

Dančová Antónia, Mgr.

 Maturitný seminár zo SJL

14

3.

Demčáková Kvetoslava, Ing.

Podnikanie

13

4.

Durkaj Dušan, Mgr.

Športové hry

14

5.

Kačeriaková Lenka, Mgr.

Florbal

19

6.

Koščová Martina, Mgr.

Umelecká tvorivosť

19

7.

Litvinová Blažena, Mgr.

Spoznaj svoje okolie

12

8.

Miciková Martina, Mgr.

Matematické cvičenia

13

9.

Miklošová Mariana, RNDr.

Bystré hlavy

14

10.

Nachtmannová Ingrid, Mgr.

Matematika hrou

13

11.

Novická Jana, Ing.

Internetový krúžok

23

12.

Tóthová Iveta, Mgr.

Literárny krúžok

22

13.

Janočková Marta, Bc.

Gastro krúžok

13

14.

Katinová Anna, Mgr.

Krôčiky k zručnostiam

16

15.

Lešková Aneta, Mgr.

Barmanský krúžok

36

16.

Pisarčíková Svetlana

Mladí kuchári

7

17.

Porvazníková Zuzana, Mgr.

Nechtový design a vizáž

10

18.

Tatrayová Mária, Mgr.

Chuťovky

13

19.

Tkáčová Mária, Mgr.

Tvorivosť

11

 

 

SPOLU:

292

 

 

Krúžok tvorivo-odbornej činnosti –  Mgr. Beáta Baranová

 

V krúžku pracovalo 10 žiakov.

Predmetom činnosti krúžku bolo  prepojenie tvorivého s odborným. Práca v krúžku  bola zameraná na získanie poznatkov v teoretickej rovine, ako si založiť vlastnú firmu, nájdenie vhodného premetu podnikania, zvolenie právnej formy, rozdelenie kompetencií  a mnoho ďalších skutočností. Ako aj ovládanie v oblasti personálnych písomností, či poučenie, ako obstáť na pracovnom pohovore.

Tvorivá časť bola zameraná na návrhy a tvorbu loga, sloganu, či pútača.

Finančné prostriedky vo výške 102,40 € boli použité na nákup kancelárskych  potrieb - kancelársky papier, farebný papier, aranžérsky a kreatívny materiál, písacie potreby.

 

 

Maturitný seminár zo SJL -  Mgr. Antónia Dančová

 

V krúžku pracovalo 14 žiakov.

Cieľom tohto seminára bolo zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka a literatúry preberané počas celého štúdia a tým pripraviť žiakov na maturitnú skúšku. So žiakmi sme opakovali celkovú periodizácia literatúry, najvýznamnejších predstaviteľov jednotlivých literárnych smerov a učivo z jazykovedy. Na seminári sa žiaci aktívne a systematicky pripravovali na maturitnú skúšku.

V závere by som chcela pripomenúť, že najväčším problémom žiakov je nesystematické pripravovanie sa na maturitnú skúšku a odkladanie si povinností na poslednú chvíľu, čo vedie k psychickému zlyhaniu žiaka, preto cieľom tohto seminára bolo aj poukázať žiakom výhody systematického učenia sa.

Finančné prostriedky vo výške 118,70 € boli použité na nákup kníh, mikrofónu, kancelárskych  potrieb a kníh.

 

 

Podnikanie  - Ing Kvetoslava Demčáková

 

Krúžok navštevovalo 13 žiakov, z toho 4 žiaci odboru obchodný pracovník, 3 žiaci z odboru spoločné stravovanie a 6 žiakov z odboru kuchár.

V krúžku sme sa venovali nasledovným témam a činnostiam: oboznámili sme sa s právnou legislatívou pre oblasť podnikania všeobecne a konkrétne  v reštauračných službách a poskytovania kozmetických a kaderníckych služieb, žiaci si robili prieskum trhu – prieskum produktov, spotrebiteľov, konkurencie, aby sa vedeli rozhodnúť, aký podnik s akými službami si vyberú pre svoju prácu -  Podnikateľský plán, naučili sa pracovať a využívať informácie ponúkané pre podnikateľov na  jednotlivých internetových stránkach: www.szco.sk,  www.podnikam.sk, www.finance.sk. , počas práce v krúžku žiaci využívali aj výpočtovú techniku a internet, často komunikovali aj e-mailovou poštou mimo termínu krúžku, hlavne so žiakmi z nadstavbového štúdia, ktorí mali individuálnu formu štúdia.

Finančné prostriedky vo výške 133,10 € boli použité na nákup materiálov, ktorými sme urobili vianočnú výzdobu školy a na vianočnej akadémii. Časť sme použili na nákup kancelárskych potrieb (kancelársky papiere, baliaci papier, stuhy, plastové poháre, lepidlo, doklady na výučbu obchodnej administratívy a účtovníctva pod.).

ekonomickej literatúry – učebnica Podnikanie a časť peňazí sme použili na obnovu výpočtovej techniky (myši k počítačom, reproduktory, rozdvojovač na USB, hubky na magnetické tabule a pod.)

 

 

Športové hry – Mgr. Dušan Durkaj

 

Krúžok športové hry navštevovalo 14 žiakov.

          Cieľom krúžku bolo rozvíjať fyzickú a duševnú stránku žiakov, ale najmä pestovať pozitívny vzťah k športu prostredníctvom športovej hry - volejbal. Na jednotlivých stretnutiach sa žiaci podrobne oboznámili so štruktúrou tréningu. Na stretnutiach žiaci precvičovali herné činnosti jednotlivca ako sú odbitie zhora(prsty), odbitie zdola(bager), priame podanie zhora, útočný úder(smeč) vo volejbale.  Tieto činnosti zvládli na pomerne slušnej úrovni. Tiež sme sa zamerali na rozvoj kondičnej zložky a to rýchlosti, sily, vytrvalosti a koordinácie. Nadobudnuté schopnosti a  zručnosti  žiaci využívali v hre, čo je vrchol nášho snaženia a slúži aj ako kontrola.

         Finančné prostriedky vo výške 143,30 €  boli použité na nákup 2 volejbalových lôpt, stolnotenisovej rakety,  rakiet na bedminton, stolný tenis, košíčkov a loptičiek.

 

 

Florbal – Mgr. Lenka Kačeriaková

 

Krúžok Florbal navštevovalo 19 žiakov.

          Cieľom krúžku bolo rozvíjať fyzickú a duševnú stránku žiakov, ale najmä pestovať pozitívny vzťah k športu prostredníctvom športovej hry - florbal.  Na jednotlivých stretnutiach sa žiaci oboznamovali so štruktúrou tréningu. Na stretnutiach žiaci precvičovali herné činnosti jednotlivca  - prihrávky, streľba.  Tieto činnosti zvládali na pomerne slušnej úrovni. Tiež sme sa zamerali na rozvoj kondičnej zložky a to rýchlosti, sily, vytrvalosti a koordinácie. Nadobudnuté schopnosti a  zručnosti  žiaci využívali v hre a zápase, čo bol vrchol nášho snaženia a slúžil aj ako kontrola a spätná väzba.

             

          Finančné prostriedky vo výške 194,40 € boli použité na nákup 3 florbalových hokejok,  2 čepelí a loptičiek.

 

Umelecká tvorivosť – Mgr. Martina Koščová

    

V krúžku pracovalo 19 žiakov.

Krúžok bol zameraný na výtvarnú tvorbu v rôznych technikách a materiáloch. Žiaci sa oboznámili s tvorbou šperkov, maľbou na sklo, porcelán, hodváb, textil a inými materiálmi. Venovali sme sa aj návrhovej tvorbe, aby každý vytvorený predmet bol originálom.

Zároveň sme pripravili dve kolekcie dekoratívnych doplnkov na súťaž v Prešove - MLM v kategórii Módne doplnky. Redizajnovali a dotvárali sme modely do Nitry - Mladý tvorca. Zároveň sme pracovali na predajných doplnkoch (motýliky), ktoré boli odprezentované v Nitre.

Finančné prostriedky vo výške 194,40 € boli použité na nákup výtvarných pomôcok a kancelárskych potrieb.

 

 

Poznaj svoje okolie   - Mgr. Blažena Litvinová

 

    V krúžku pracovalo 12 žiakov.

Krúžok bol zameraný na poznávanie historických a kultúrnych pamiatok mesta Vranov a blízkeho okolia teoreticky aj prakticky. Exkurzie sme volili počas voľných dní – jesenné prázdniny a víkend. Žiaci s tým problém nemali, preto sme mali viac času na prehliadku bez absencie počas vyučovania. V októbri sme mali teoreticko-praktické hodiny – na troch hodinách sme spoznávali históriu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou a železničné viadukty a cez jesenné prázdniny sme si urobili exkurziu do vlastivedného  múzea  a archeoparku v Hanušovciach nad Topľou. Nakoľko sa im takýto typ hodín zapáčili dohodli sme sa  na ďalšej exkurzii do židovského múzea -  synagóga v Prešove, ktorú sme uskutočnili v novembri.  Zároveň sme mali aj prehliadku mesta Prešov. V decembri  sme ostali doma – t.j. oboznámili sme sa s históriou nášho mesta a navštívili vranovské kostoly. Mali sme zaujímavú vychádzku po Lesnom náučnom chodníku a zastavili sme sa pri Troch krížoch. V tomto mesiaci sme si počas hodín krúžku urobili aj posedenie pod názvom „Čaj o piatej“.

Finančné prostriedky vo výške 122,80 € boli použité na nákup kancelársky potrieb (fotografického papiera, farebných papierov, USB kľúča),  ktoré sme využili pri tvorbe nástenných novín.

 

 

Matematické cvičenia    Mgr. Martina Miciková

   

 V krúžku pracovalo 13 žiakov.                                                                   

Krúžok bol zameraný na precvičovanie učiva z hodín matematiky. Bol určený žiakom, ktorí majú dlhodobejší problém s matematikou alebo vymeškajú hodiny a chcú učivo dobrať.

Finančné prostriedky vo výške 133,10 € boli použité na nákup náplne do tlačiarne, papiera a kancelárskych potrieb (farba do tlačiarne, euroobaly, kancelársky papier, usb kľúče).

 

 

Bystré hlavy  - RNDr. Mariana Miklošová

 

V krúžku pracovalo  spolu 14 žiakov.

Cieľom tohto krúžku bolo hravou formou rozšíriť poznatky prírodovedného vzdelávania, rozvíjať logické myslenie, predstavivosť, systémovú prácu, trpezlivosť, dôvtip a vôľu pri dosahovaní cieľa, vedomosti a zručnosti  využiteľné v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Žiaci sa naučili pracovať s literatúrou, vyhľadávali úlohy na internete.

Finančné prostriedky vo výške 143,30 € boli použité na nákup kancelárskych potrieb (USB, kancelársky a farebný  papier, euroobaly, rýchloviazače, zakladače, perá, popisovače, toner do tlačiarne ....) a odbornej literatúry.

 

 

Matematika hrou  - Mgr. Ingrid Nachtmannová

 

     V krúžku pracovalo 13 žiakov.

Krúžok bol zameraný na zábavnú matematiku s využitím IKT. Na stretnutiach sme sa venovali práci s internetom a vyhľadávali sme zábavné úlohy z matematiky, rôzne hlavolamy a potom sme ich spoločne riešili. Naučili sme sa nebáť matematiky a pracovať so softvérom, ktorý sa dá využiť aj na hodinách matematiky.

Finančné prostriedky vo výške 133,10 € boli použité na nákup náplne do tlačiarne (kabinet PP) a kancelárske potreby (PVC rýchloviazače, euroobaly, kancelársky papier, USB kľúč, písacie potreby, ...).

 

Internetový krúžok    Ing.  Jana Novická

    

V krúžku pracovalo 23  žiakov.

Žiaci v tomto krúžku pri práci s Internetom získavali teoretické a praktické informácie.

Učili sa vyhľadať potrebné informácie, vedeli sa orientovať na www stránkach, spoznali prehliadač Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla, vedia si nainštalovať potrebné programy a doplnky k nim. Komunikovali správne interaktívne i neinteraktívne.

Finančné prostriedky vo výške 235,40 € boli použité na nákup náplne do tlačiarne, papiera, kancelárskych potrieb a odbornej literatúry.

 

 

Literárny krúžok  Mgr. Iveta Tóthová

    

V krúžku pracovalo 22 žiakov.

Študenti sa oboznámili s problematikou slovenskej a svetovej literatúry prostredníctvom literárnych diel, prezentáciami, návštevou školskej knižnice, literárnou exkurziou, počúvaním nahrávok. Využívali sme efektívne a kreatívne formy sprístupnenia literatúry. Cieľom krúžku bolo využívať zlatý fond slovenskej a svetovej literatúry, viesť študentov k otvorenému vyjadrovaniu vlastných názorov, k názorovej tolerancii , podporovať záujem študentov o ďalšie klasické diela slovenskej a svetovej literatúry, pomôcť študentom  pri príprave na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka, pracovať s literárnymi ukážkami – čítať s porozumením.

Finančné prostriedky vo výške 225,10 € boli použité na nákup papiera do tlačiarne, tonera a kancelárskych potrieb (zošity, obaly, rýchloviazače pre každého žiaka, perá, obaly, ceruzky, zvýrazňovače a toner do tlačiarne.

 

Tvorivosť – Mgr. Mária Tkáčová  

 

V záujmovom útvare pracovalo 11 žiakov.

Úlohou záujmového útvaru bolo vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k baleniu. Žiaci boli postupne vedení k správnemu osvojovaniu si postupov pri balení tovaru tak, aby zodpovedalo z hľadiská náročností, rýchlosti zrealizovania, funkčnosti a estetického vzhľadu. Cieľom bolo poukázať na neustále meniace sa trendy v oblasti balenia a ich následne aplikovanie pri tvorení.

Žiaci sa počas I. polroka priebežne podieľali na rôznych aktivitách školy. Zdokonaľovali sa pri zhotovovaní darčekových košov, balíčkov, škatúľ, balili fľaše a dezerty k rôznym príležitostiam podľa potrieb a požiadaviek školy. Pri príležitosti DOD dňa 4. októbra 2017 žiaci pripravili výstavku darčekového balenia pod názvom „Folklór v našich srdciach“.  Pri práci tvorivo používali netradične baliace a dekoratívne materiály. Využívali odpadový materiál ako je látka, sklenené fľaše, plasty a kartóny. Sezónne skrášľovali výzdobou školský bufet v hlavnej budove. Nápady pri tvorivej práci čerpali z dostupnej literatúry a internetu.

Finančné prostriedky vo výške 45,60 € boli použité na nákup náplní do tavných pištole, celofánu, ozdobných stúh, baliaceho papiera  a dekoratívneho materiálu.

 

Krôčiky k zručnostiam“- Mgr. Anna Katinová

 

         V krúžku pracovalo 16 žiakov.

Cieľom vzdelávacej aktivity bolo  spoznávať a vedieť narábať s  baliacim materiálom, aranžérskym  materiálom , pracovnými pomôckami. Používať nové aranžérske materiály v oblasti balenia a aranžovania v obchode a vytvárať si estetické cítenie a tvorivé myslenie. Pri balení darčekov bol kladený dôraz  na bezpečnosť pri práci,  hlavne pri používaní ostrých pracovných pomôcok, ako sú nožnice, rezáky a používaní lepiacej pištole. Samostatnosť,  hospodárnosť s baliacim a aranžérskym materiálom a zodpovednosť za vlastnú prácu, bolo potrebné žiakom pripomínať počas balenia.

    Žiaci boli vedení k správnemu technologickému postupu jednotlivého druhu balenia  k správnej technike a estetike  aranžovania. 

Žiaci pomáhali pri príprave DOD kde sme aranžovali darčekové balenia na tému „FOLKLÓR „ , a celú učebňu sme pripravili na tému  „Ľudová tvorivosť“.

     Žiaci pripravovali v rámci krúžku mikulášske sladké darčeky, v školských bufetoch naaranžovali  vianočnú výzdobu. Darčekové balenie s vianočnou tematikou  pripravili z použitých  škatúľ od topánok a aranžérskeho materiálu, 3. ročník použil servítkovú techniku a kramerovanie. Každý žiak  mal možnosť takto zhotovený darček  venovať svojim rodičom alebo súrodencom k Vianociam.   

   Pri práci používali vhodné pracovné pomôcky, literatúru, baliaci a aranžérsky materiál.  

     Finančné prostriedky vo výške 65,40 €, boli použité na nákup: lepiaca pištoľ, náhradné tyčinky do lepiacej pištole, farebné papiere, špajle, lepiaca páska, lepidlo,  darčekové papiere. Stuhy, umelé kvety, nožnice, špagátiky, krajky a čipky, modrotlač sa použilo na DOD.

 

 

 

Barmanský krúžok: Mgr. Aneta Lešková

 

V krúžku pracovalo 36 žiakov.  

Žiaci boli rozdelení na skupiny.

     Prvá skupina a to skupina ktorá sa zúčastňovala súťaží, ich zručnosti boli na vysokej úrovni dokázali samostatne miešať nápoje, mali precíznu techniku, vymýšľali rôzne nové drinky, samostatne dokázali pripravovať dekorácie z ovocia, zeleniny a iných jedlých surovín.  Zároveň svoje vedomosti a skúsenosti získané na súťažiach posúvali  svojim spolužiakom.      Druhú skupinu tvorili žiaci, ktorí už mali skúsenosti v miešaní nápojov, ale ich technika bola ešte nedokonalá a potrebovali viac pozornosti, častejšie cvičenie a zručností pri adjustáži drinkov. Tretiu skupinu tvorili žiaci – nováčikovia

Finančné prostriedky vo výške 147,20 € boli použité na nákup rôznych pomôcok či už nerezové, porcelánové alebo sklenené poháre, ktoré slúžili na cvičenie pre žiakov, taktiež na súťaže, rôzne vykrajovadlá ale najviac financií bolo použitých na značkové sirupy Monin ( v priemere 10-12, eur/ fľaša), pyré značky Monin ako aj džúsy, ovocné šťavy a samotné ovocie, zeleninu a bylinky nevyhnutné na nácvik aj samotné súťaže.

 

 

Mladí kuchári – Svetlana Pisarčíková

 

V krúžku pracovalo 7 žiakov.

Všetko čo robím, robím s láskou. Táto myšlienka je určitou filozofiou

pre žiakov odbor kuchár, ktorí navštevujú záujmový útvar ,,Mladí kuchári“

Varenie je individuálnym vyjadrením spôsobu jedenia, pitia i ostatných pôžitkov nielen labužníkov, ale každého z nás.

Fantázia i odvaha vyskúšať niečo nové vytvárajú tie najkrajšie pôžitky.

Napriek tomu, že žiaci tento krúžok navštevovali už v predchádzajúcich rokoch, stále práca s nimi bola veľmi náročná.

Finančné prostriedky vo výške 28,60 € boli použité na nákup surovín a inventára.

 

Krúžok GASTRO –vedúca Bc. Marta Janočková

 

V krúžku pracovalo 13 žiakov

Študentov veľmi zaujal „Carving“, čo je vyrezávanie rôznych obrázkov a ornamentov do ovocia a zeleniny, ktorý tiež predviedli na DOD. Na krúžku sme pripravovali aj rôzne vianočné pečivo, kde chlapci pri vykrajovaní boli rovnako šikovní ako dievčatá.       

     Finančné prostriedky vo výške 53,60  boli použité na nákup potravín.

 

Chuťovky – Mgr. Mária Tatrayová

 

V krúžku pracovalo 13 žiakov.

Žiaci sa na krúžku oboznamovali s gastronómiou vo svete a u nás. Z histórie vieme že Slovenská kuchyňa je známa bravčovým mäsom, mukou, zemiakmi, kapustou a mliečnymi výrobkami.

Súčasná gastronómia na Slovensku na základe globalizačno-integračných procesov sa badateľné zintenzívnila. Sú nové a pohodlnejšie spôsoby stravovania.

Pripravovali sme obložené chlebíčky na rôzne slávnostné príležitosti. Naučili sa  aké veľkosti chlebíkov sa používajú na jednotlivé akcie, aké pokrytie chlebíčkov alebo chuťoviek  môžeme  použiť, rôzne šaláty, zelenina, údeniny, syry, vajíčka.

Pripravovali sme rôzne, slané pečiva z lístkového cesta, kysnutého cesta a sladké vianočné pečivo.

Veľký dôraz sme kládli na servírovanie a zdobenie pripravovaných pokrmov.

Finančné prostriedky vo výške 53,70 € boli použité na nákup potrebných surovín.

 

Nechtový design a vizáž – Mgr. Zuzana Porvazníková

 

V krúžku pracovalo 10 žiačok.

Úlohou záujmového útvaru bolo rozširovať vedomosti a zručnosti v oblasti modeláže gélových nechtov a nových trendov v líčení. Dievčatá mali záujem aj o techniku úpravy nechtov gél lakom, čo je jedna z novších metód.

Téma gélových nechtov  je u žiačok  obľúbená o čom svedčí aj to že krúžok navštevovali aj žiačky iných odborov na škole, nielen dievčatá z odboru Kozmetik.

Finančné prostriedky vo výške 40,90 € boli použité na zakúpenie pomôcok a prípravkov potrebných k modeláži nechtov, UV gély na nechty, pilníky ,gél laky, pomôcky k zdobeniu nechtov, typy na nechty.

   

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodiny a školy má vo výchove mladej generácie nezastupiteľné postavenie. Vplýva na správny vývoj a myslenie mladého človeka. Ak je spolupráca na dobrej úrovni a stále sa prehlbuje, má to kladný vplyv aj na výsledky v príprave na budúce povolanie.

Prejavuje sa v dvoch rovinách, jednak je to na úrovni triednej a tiež na úrovni rodičovskej rady- vyššej.

Spolupráca sa uplatňuje v rôznych oblastiach. Tou najzákladnejšou je účasť na rodičovských združeniach. Účasť rodičov na rodičovských združeniach je veľmi nízka vo väčšine prípadov, od 2-3 rodičov, výnimočne je 100%-tná.

Rodičovská rada sa stretáva pravidelne. Na svojich zasadnutiach prejednáva dochádzku, správanie, výsledky školy v rôznych súťažiach, ale aj problémy, ktoré úzko súvisia s dobou. Okrem základnej spolupráce na úrovni žiak-škola, sa spolupráca prejavuje aj v iných smeroch. Je to predovšetkým na báze finančnej pomoci, je tu snaha rodičov pomôcť škole a teda aj žiakom . Finančne prispieva na  školské kolá súťaží  zručností, na cestovné a štartovné žiakov na rôznych súťažiach, na aktivity „ Zdravej školy“, na športovú činnosť,

úrazové poistenie žiakov.

      Výsledkom výchovy má byť mladý človek, ktorý je úspešný a stáva sa prínosom spoločnosti, rodiny a okolia. Preto je jeho výchova proces veľmi zložitý a náročný. A práve tu má najväčší podiel rodina a škola. Výchova a vzdelávanie mladej generácie je možná len za vzájomnej spolupráce rodičov a školy. Rodičia majú neodňateľné právo podieľať sa na výchovnom a vzdelávacom procese svojich detí. Sprostredkovateľom tejto spolupráce je rodičovská rada, triedne aktívy rodičovskej rady, individuálne pohovory aj neformálne stretnutia.

      Rodičovská rada zastrešuje zástupcov rodičov všetkých tried, koordinuje činnosť triednych aktívov, pomáha škole pri riešení problémov so žiakmi.

 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S VEREJNOSŤOU

 

 

Spolupráca školy a verejnosti prebieha v rámci PV v dvoch rovinách: jednak je to zabezpečenie odpornej prípravy našich žiakov u podnikateľských subjektov a jednak je to zabezpečenie činnosti prevádzok a jednotlivých pracovísk – na báze dodávateľsko odberateľských vzťahov.

      Odborný výcvik našich žiakov a študentov je zabezpečovaný skupinovou formou, ale aj individuálnou formou. Naši žiaci vykonávajú odborný výcvik v školských priestoroch – odborných učebniach a na zmluvne dohodnutých pracoviskách u týchto podnikateľských subjektov:

                  Študenti v odbore obchodný pracovník

-          Billa

-          Tesco 

-          DMJ market, Vranov

 

 

Prevádzkovanie jednotlivých pracovísk si vyžaduje zabezpečovanie materiálov, surovín, potravín, ale aj rôznych služieb od nasledovných podnikateľských subjektov:

-          DIPO

-          Janok Peter

-          DMJ Market

-          Ekvia

-          Wella Slovensko

-          PULS s.r.o.

-          Schwarzkopf, s.r.o.

-          NOWACO Slovakia

-          Ján Malý

-          COOP Jednota

-          Pepsi – Cola Malacky

 

Záver

V správe sú obsiahnuté dôležité momenty v živote školy v šk. roku 2017-2018. Informácie môžu napomôcť žiakom základných škôl a ich rodičom pri výbere strednej školy.

Vypracoval: Ing. Ľubomír Tóth

Vo Vranove nad Topľou, 3. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. septembra 2018.

Vyjadrenie rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Odbor školstva PSK schvaľuje správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou za školský rok 2017/2018.

...............................................

PaedDr. Ján Furman