Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Ľubomír Tóth Obsluha interaktívnej tabule 10 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ing. Jarmila Dučaiová Ľudské práva v edukačnom procese 11 17
Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu 6
Ing. Ľudmila Vagaská Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 3 21
Internet a bezpečnosť 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Beáta Baranová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 31
E-learning vo vzdelávacom pocese v základných a stredných školách 14
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 3
Ing. Erika Barlová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 15
Mgr. Anna Bertová Timková Semafor zvládania agresie žiakov 18 30
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 12
Mgr. Radoslav Cerula Textový editor pre pokročilých 1 30
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Mgr. Antónia Dančová Ľudské práva v edukačnom procese 1 1
Ing. Kvetoslava Demčáková Obsluha interaktívnej tabule 10 10
Mgr. Dušan Durkaj Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 5
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Textový editor pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Ing. Ján Hrešan Obsluha interaktívnej tabule 6 24
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Jana Hudaková Ľudské práva v edukačnom procese 11 35
Prevencia socialno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 5
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Bc.Marta Janočková Obsluha interaktívnej tabule 12 12
Mgr. Lenka Kačeriaková Tvorba edukačných multimédií 15 24
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 9
Mgr. Anna Katinová Obsluha interaktívnej tabule 5 5
Bc.Darina Katinová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Prevencia socialno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 9
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ANJ 13
Vybrané nástroje marketingovej kumunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Mgr. Martina Koščová Obsluha interaktívnej tabule 12 31
E-learning vo vzdelávacom pocese v základných a stredných školách 11
Ľudské práva v edukačnom procese 1
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Peter Križovenský Základná obsluha počítača 8 35
Internet a bezpečnosť 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Ľudské práva v edukačnom procese 6
PhDr. Mária Kurovská Ľudské práva v edukačnom procese 1 30
Internet a bezpečnosť 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Aneta Lešková Obsluha interaktívnej tabule 10 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Blažena Litvinová Ľudské práva v edukačnom procese 6 6
Mgr. Martina Miciková Tvorba maturitných otázok z matematiky 6 6
RNDr. Mariana Miklošová Ľudské práva v edukačnom procese 6 6
Mgr. Ingrid Nachtmannová Tvorba maturitných otázok z matematiky 1 1
Ing. Jana Novická Tabuľkový editor v SŠ 47 47
Mgr. Eva Nutárová Obsluha interaktívnej tabule 12 30
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Svetlana Pisarčiková Prevencia socialno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 60
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ANJ 13
Vybrané nástroje marketingovej kumunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Obsluha interaktívnej tabule 8
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Marián Popaďák Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 30
Obsluha interaktívnej tabule 10
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ANJ 13
Mgr. Ľuboslava Sipská Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 30
Obsluha interaktívnej tabule 12
E-learning vo vzdelávacom pocese v základných a stredných školách 11
Mgr. Mária Tatrayová Obsluha interaktívnej tabule 12 21
Prevencia socialno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 9
Mgr. Mária Tkáčová Prevencia socialno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 5 35
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Jozef Torma Semafor zvládania agresie žiakov 11 60
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Obsluha interaktívnej tabule 12
E-learning vo vzdelávacom pocese v základných a stredných školách 14
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Iveta Tóthová Ľudské práva v edukačnom procese 11 35
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 0
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ANJ 0
Vybrané nástroje marketingovej kumunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 5
Bc.Monika Varichajová Obsluha interaktívnej tabule 12 30
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 8
Prevencia socialno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10


© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018