Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Koščová
I. B Triedny učiteľ Ing. Ján Hrešan
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blažena Litvinová
I. D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Kamil Harman
I. E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Erika Barlová
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Kačeriaková
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dušan Durkaj
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Mariana Miklošová
II. D Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Mária Kurovská
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Antónia Dančová
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Kvetoslava Demčáková
Triedny učiteľ Mgr. Anna Demčáková
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Tóthová
III. D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Novická
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adela Sabovíková
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Baranová

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018