Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Pedagogicko-organizačné pokyny 2016/2017

S účinnosťou od 1. septembra 2015 boli schválené Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017: POP_2016-2017.pdf.  Boli vypracované v súlade s ustanoveniami § 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2016/2017: POP_2016-2017_dodatok1.pdf.