Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Zoznam tried › Trieda I. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DI. EII. AII. BII. CII. DII. EIII. AIII. BIII. CIV. AIV. B
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Tóthová
Zástupca: Mgr. Ľuboslava Sipská
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Slavomír Bačovčin propagačná grafika
2    Kristína Bartková propagačná grafika
3    Viktória Čikalová propagačná grafika
4    Ema Haňová propagačná grafika
5    Klaudia Ilčišinová propagačná grafika
6    Tímea Jakubková propagačná grafika
7    Filip Jonek propagačná grafika
8    Bianka Juhásová propagačná grafika
9    Peter Kirnág propagačná grafika
10    Vanesa Kuliničová propagačná grafika
11    Jana Nováková propagačná grafika
12    Kristián Onder propagačná grafika
13    Klára Orosiová propagačná grafika
14    Tomáš Sopko propagačná grafika
15    Patrícia Jaroslava Stanovčáková propagačná grafika
16    Rebeka Fejková výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
17    Eva Fetkovičová výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
18    Anna Holubová výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
19    Radoslava Katinová výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
20    Monika Miľová výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
21    Dávid Šamko výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018