Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Zoznam tried › Trieda III. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DI. EII. AII. BII. CII. DII. EIII. AIII. BIII. CIV. AIV. B
Triedny učiteľ: RNDr. Mariana Miklošová
Zástupca: Mgr. Ingrid Nachtmannová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
3    Nikola Feriová cukrár
7    Diana Giňová cukrár
8    Nela Huňáková cukrár
9    Alena Kotľárová cukrár
10    Jessica Kotľárová cukrár
13    Timea Obšutová cukrár
15    Adriána Šoganičová cukrár
17    Samuel Bačik kuchár
18    Radoslav Cerula kuchár
19    Ivana Cerulová kuchár
21    Mária Ferková kuchár
23    Patrik Loja kuchár
24    Anna Michalčinová kuchár
27    Marek Puľo kuchár
28    Judita Puľová kuchár
29    Jana Rezanková kuchár
30    Mária Višňovská kuchár
31    Erik Ferenc kuchár

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018