Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Ľubomír Tóth TĽI Rozvrh
Riaditeľ školy
tothlubomir@centrum.sk
 
 
Ing. Jarmila Dučaiová DJI Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
jducaiova@centrum.sk
Foto Ing. Ľudmila Vagaská VĽI Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie
ludmilavagaska@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Antošová AKM Rozvrh
Učiteľka
kataantos@yahoo.com
 
 
Mgr. Beáta Baranová BBM Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: IV. B
Zástupca v triede: II. D
Vedie krúžok: Krúžok tvorivo-odbornej činnosti
beata.baranova@gmail.com
 
 
Ing. Erika Barlová BEI Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: I. E
erikabarlova@centrum.sk
 
 
Mgr. Anna Bertová Timková TAM Učiteľka
Zástupca v triede: I. A
bertimkova@gmail.com
 
 
Bc. Dana Breznická Majsterka
Foto Mgr. Radoslav Cerula CRM Rozvrh
Učiteľ
radocerula@gmail.com
 
 
Mgr. Antónia Dančová DaAM Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: III. A
Zástupca v triede: III. B
Vedie krúžok: Maturitný seminár zo SJL
antoniadancova@gmail.com
 
 
Ing. Kvetoslava Demčáková DKI Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: III. B
Vedie krúžok: Podnikanie
kdemcak@centrum.sk
Foto Mgr. Dušan Durkaj DDM Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: II. B
Zástupca v triede: II. A
Zástupca v triede: IV. B
Vedie krúžok: Športové hry
dusandurkaj@pobox.sk
Foto Ing. Kamil Harman HKI Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: I. D
kamharm@sosvt.sk, triedny2j@sosvt.sk
 
 
Ing. Ján Hrešan HJI Rozvrh
Triedny učiteľ
Triedny učiteľ: I. B
janhresan@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Hudaková Majsterka
jana26@centrum.sk
 
 
Bc. Marta Janočková Majsterka
Vedie krúžok: Gastro krúžok
 
 
Mgr. Lenka Kačeriaková KLM Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: II. A
Zástupca v triede: I. C
Vedie krúžok: Florbal
lenkasabovikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Anna Katinová Majsterka
Vedie krúžok: Krôčiky k zručnostiam
annakatinova@gmail.com
 
 
Bc. Darina Katinová Majsterka
 
 
Mgr. Martina Koščová KMM Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: Umelecká tvorivosť
koscovamartina@zoznam.sk
 
 
Mgr. Peter Križovenský KPM Rozvrh
Učiteľ
peter.casopis@zoznam.sk
 
 
PhDr. Mária Kurovská KMP Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: II. D
mkurovska@centrum.sk
 
 
Mgr. Aneta Lešková Majsterka
Vedie krúžok: Barmanský krúžok
 
 
Mgr. Blažena Litvinová LBM Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: I. C
Zástupca v triede: IV. A
Vedie krúžok: Spoznaj svoje okolie
litvinova@post.sk
 
 
Mgr. Martina Miciková MMM Rozvrh
Triedna učiteľka
Zástupca v triede: III. A
Vedie krúžok: Matematické cvičenia
micikov.martina@gmail.com
 
 
RNDr. Mariana Miklošová MMR Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: II. C
Zástupca v triede: I. E
Vedie krúžok: Bystré hlavy
marianna.miklosova@gmail.com
 
 
Mgr. Ingrid Nachtmannová NIM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II. C
Vedie krúžok: Matematika hrou
i.nachtmann@gmail.com
Foto Ing. Jana Novická NJI Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: III. D
Zástupca v triede: III. C
Vedie krúžok: Internetový krúžok
novickajana@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Nutárová Majsterka
 
 
Svetlana Pisarčiková Majsterka
Vedie krúžok: Mladí kuchári
 
 
Mgr. Marián Popaďák Majster
popaj@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Porvazníková Majsterka
Vedie krúžok: Nechtový design a vizáž
z.porvaznikova@gmail.com
 
 
Mgr. Marcel Puškáš PMM Rozvrh
Učiteľ
zanzibaresku@gmail.com
 
 
Mgr. Adela Sabovíková SAM Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: IV. A
adelasabovikova@centrum.sk
Foto Mgr. Ľuboslava Sipská SLM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II. B
sipski20@yahoo.com
 
 
Bc. Marianna Sojková Majsterka
 
 
Mgr. Mária Tatrayová Majsterka
Zástupca v triede: I. D
Vedie krúžok: Chuťovky
 
 
Mgr. Mária Tkáčová Majsterka
Vedie krúžok: Tvorivosť
Foto Mgr. Jozef Torma TJM Rozvrh
Učiteľ
tormaamrot@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Tóthová TIM Rozvrh
Triedna učiteľka
Triedna učiteľka: III. C
Zástupca v triede: I. B
Zástupca v triede: III. D
Vedie krúžok: Literárny krúžok
iveta.tothova1@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Turčaníková TMM Rozvrh
Učiteľka
mariaemelia@zoznam.sk
 
 
Mgr. Martin Vargovčák VMM Rozvrh
Učiteľ
vargovcak79@gmail.com
 
 
Bc. Monika Varichajová Majsterka

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018