Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Adresa školyAlexandra Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Telefón+421 057 44 63258, 44 63259
E-mailsosvt@sosvt.sk
WWW stránkawww.sosvt.sk
ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľTóth Ľubomír, Ing.057 44 632580903 230 898tothlubomir@centrum.sk
ZRŠ pre teoretické vyučovanieDučaiová Jarmila, Ing.0902 682 0690918 532 697jarmila39@gmail.com
ZRŠ pre praktické vyučovanieVagaská Ľudmila, Ing.0904 621 3900905 652 855ludmilavagaska@gmail.com
Vedúca úseku technicko-ekonomických činnostíDudášová Zuzana, Ing.057 44 632580905 653 196hrehova.zuzana@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Tatrayová Mária
podpredsedaMikčová Dušana
členoviaMgr. Sado Milan
 Madura Štefan
 Ing. Berta Jozef
 Ing. Ragan Ján
 PhDr. Hurná Zuzana
 Porubän Martin
 Nadzamová Mária
 Veliká Jana
 Mikčová Nora

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúraMgr. Iveta TóthováSJL
PK jazyk a komunikácia - človek a spoločnosťMgr. Blažena LitvinováDEJ, OBN, NBV, SVP, PPU, ETV
PK jazyk a komunikácia - cudzie jazykyPhDr. Mária KurovskáANJ
PK matematika a práca s informáciamiMgr. Ingrid NachtmannováMAT, CHE
PK zdravie a pohybMgr. Dušan DurkajTEV, TSV
PK odborné vzdelávanie - výtvarné predmetyMgr. Adela SabovíkováUZI, ZAF, VPR, PXA, FIK, EVC, DVK
PK odborné vzdelávanie - predmety potravinárskeho charakteru na úseku TVIng. Ján HrešanPPA, STO, SUR, TPY, TEC, TVZ,
PK odborné vzdelávanie - ekonomické predmety Ing. Kvetoslava DemčákováMVS, MKT, CTO, CFA, EKO, EOR, HOK, HPP, HSZ, UCT, UCS, INF, VYT
PK odborné vzdelávanie - predmety charakteru služiebIng. Erika BarlováDRT, KZM, ODK, OSL
PK odborné vzdelávanie - predmety potravinárskeho charakteru na úseku PVSvetlana PisarčíkováPXA, OVY

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 300

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A32 
I. B25 
I. C27 
I. D14 
II. A31 
II. B14 
II. C16 
II. D17 
III. A15 
III. B21 
III. C15 
III. D23 
IV. A17 
IV. B11 
IV. C22 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 183 / počet dievčat 134

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 98 / počet dievčat 75

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 55/ počet dievčat 38

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 91 / počet dievčat 74

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2016: súčet 89 / počet dievčat 64


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti   95,69 %    

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKADCADXANJANJ 1APIBIOCTOCUJCVMCMOCOTCTBCTCCVU
I. A   2,47           
I. B   2,37         2,12 
I. C   2,54      1,8  1,92 
I. D   3,36           
II. A   2,65           
II. B   3,07           
II. C1,5  2,5         2,63 
II. D1,38  3,29      3  1,63 
III. A   2,47           
III. B 2,4 2,95        3,091,8 
III. C   3,07           
III. D   3,09           
IV. A   1,82           
IV. B   2,45           
IV. C   3,45          3,67

TriedaCFADEJDVKDRTEKLECFEKOEOREKXETEEVCETVETV/NBVFIKFYZ
I. A 2,531,9   3,27   21,22 1,1 
I. B      2,24        
I. C      2,74    1,33   
I. D 2,57    3,64        
II. A 1,771,76   3,36    1 1,59 
II. B 3,43    4    1   
II. C      3,13        
II. D      3,24        
III. A  2,13   1,87      1,27 
III. B      3,19        
III. C      3,4        
III. D      3,48        
IV. A  1,76   1,29      1,24 
IV. B1,36     2,73        
IV. C2,27     3,36        

TriedaHOKHPPHVYHSZCHEINFIMTKMUKOOKSTKAJKNJKZMKKSMVS
I. A    2,781,44         
I. B    31,53 1,36       
I. C    2,881,63 2,17       
I. D   2,882,712,21        3,5
II. A    2,55          
II. B    3,43          
II. C       2,31       
II. D       2,38       
III. A      2        
III. B       1       
III. C       2,53       
III. D       2,5       
IV. A      1,06        
IV. B               
IV. C               

TriedaMKTMATMTEOMONBENBGNBINBVNKZNMLNAMNANNASNAVNMO
I. A 2,88  111 2,83      
I. B 3,051,78 111        
I. C 2,92   1,751        
I. D3,632,93             
II. A 3,16  111        
II. B 3,5   11        
II. C 33,27            
II. D 3,29             
III. A 2,93           2,27 
III. B2,82,482,4     1,8      
III. C 2,472,73            
III. D 2,57             
IV. A 1,65           1,47 
IV. B 2,822,55     2,55      
IV. C3,333,27             

TriedaNEJOBNOHOOCHPRXODKOVYONAOTBOEVOVNODHORGOSLPRO
I. A 2,31 3,38  2,45        
I. B 3,37   1,441,56        
I. C 2,88    2,3        
I. D    2,79          
II. A 2,29    2,29        
II. B 3,14 3,64  2,93        
II. C     2,092,5        
II. D     1,892,53        
III. A 2,27             
III. B 3    1,62        
III. C     2,332,07        
III. D      2,87        
IV. A               
IV. B      1,55        
IV. C   3,67  2,05        

TriedaPIMPOGPMIPVYPČOZ čašník,servírkaPČOZ kozmetikPČOZ kuchárPČOZ obch. pracovníkPČOZ od. dizajnPČOZ odevníctvoPČOZ prop. grafikaPČOZ spol. stravov.PČOZ vl. kozmetikaPČOZod.nšPČOZod.sp.
I. A1,3              
I. B   2,19           
I. C   2,5           
I. D               
II. A 1,41 3           
II. B               
II. C   2,6           
II. D  3,562,5           
III. A 1,87             
III. B   2           
III. C               
III. D  3,223,07           
IV. A               
IV. B               
IV. C   3,31           

TriedaPRNPXAPrezentáciaPPAPSYSVPPPUREGRUJSJLSJL1SLKKMMSPRSTO
I. A 1,5       2,91   1,81 
I. B         2,26   1,52 
I. C         2,71   1,89 
I. D    3,17    3,71     
II. A 1,12       2,35   1,68 
II. B         3,29   2,29 
II. C         2,81   1,94 
II. D         3,47   1,713,38
III. A 2,33       2,47   1,27 
III. B    1    3,33   1,38 
III. C    3,07    2,4   1,47 
III. D         3,17   2,173
IV. A 1,53       1,94   1,12 
IV. B    1    2,82   1,36 
IV. C         3,36   1,23 

TriedaSTZSURSEETCKTEATOBTPYTECEPPTSVTEVTČOZ čašník,servírkaTČOZ kozmetikTČOZ kuchárTČOZ obch. pracovník
I. A   1,41,88  2,33 1,16     
I. B      2,132,33 1     
I. C2,43,73     2,81 1,57     
I. D      3,5  2,14     
II. A   1,24   2,65 1,14     
II. B    1,79    1,43     
II. C      32,91 1     
II. D2,333,56     2,82 1,64     
III. A       2,67 1     
III. B       1,82 1     
III. C  1,33    2,53 2,07     
III. D3,1133   3,363,11 1,1     
IV. A  1,29    2,18 1     
IV. B  1,09      1     
IV. C  2,59  3,13 3,25 1     

TriedaTČOZ odevníctvoTČOZ prop. grafikaTČOZ spol. stravov.TČOZ vl. kozmetikaTVZUCTUCSUSPUZIVLKVLSVPDVYTVPRZEK
I. A    2,44        1,2 
I. B               
I. C               
I. D     3,93  3 3,67    
II. A             1,41 
II. B    3,29          
II. C               
II. D               
III. A               
III. B    33,75         
III. C               
III. D               
IV. A               
IV. B               
IV. C    3,53,41         

TriedaZAFZYUZUPZAWZDR
I. A    2,5
I. B   2,132,22
I. C   1,58 
I. D    3
II. A1,53    
II. B     
II. C    2,91
II. D     
III. A     
III. B    2,2
III. C    2,87
III. D     
IV. A     
IV. B    1,82
IV. C     

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A32552020890
I. B251001320350
I. C274316404100
I. D1403650000
II. A31761800390
II. B14011210470
II. C16131110170
II. D17031130060
III. A1533810210
III. B21121800610
III. C15041100211
III. D232318001130
IV. A1796200010
IV. B1132600210
IV. C22112000120

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A327080221,256500203,1358018,13
I. B254708188,324309172,3639915,96
I. C276674247,195690210,7498436,44
I. D141956139,711825130,361319,36
II. A316962224,586353204,9460919,65
II. B145427387,644921351,5050636,14
II. C165086317,884753297,0633320,81
II. D175792340,715319312,8847327,82
III. A153910260,673794252,931167,73
III. B215217248,435014238,762039,67
III. C155155343,674736315,7341927,93
III. D235967259,435054219,7491339,70
IV. A172448144,002396140,94523,06
IV. B111786162,361682152,911049,45
IV. C223767171,233579162,681888,55

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB150(23/27)57,38%4953,30%50715131412,7450
Matematika 1(1/0)16,70%1         
Praktická časť odbornej zložky 16(12/4)           
Praktická časť odbornej zložky 17(7/10)           
Praktická časť odbornej zložky 11(0/11)           
Praktická časť odbornej zložky 6(4/2)           
Slovenský jazyk a literatúra 50(23/27)61,39%5062,00%50812237 2,5850
Teoretická časť odbornej zložky 6(4/2)     213 3,176
Teoretická časť odbornej zložky 16(12/4)    2239 3,1916
Teoretická časť odbornej zložky 17(7/10)    8531 1,8217
Teoretická časť odbornej zložky 11(0/11)    4421 2,0011

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 16(12/4)538  2,1916
Praktická časť odbornej zložky 17(7/10)11411 1,5317
Praktická časť odbornej zložky 11(0/11)56   1,5511
Praktická časť odbornej zložky 6(4/2)231  1,836

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A8261 M propagačná grafika, 6442 K obchodný pracovník, 6446 K kozmetik 
I. B6456 H kaderník, 6489 H hostinský 
I. C2964 H cukrár, 6445 H kuchár 
I. D6421 L spoločné stravovanie, 6426 l vlasová kozmetika 
II. A8261 M propagačná grafika, 6445 K kuchár 
II. B6442 K obchodný pracovník 
II. C6456 H kaderník, 6489 H hostinský 
II. D2964 H cukrár, 6445 H kuchár 
III. A8261 M propagačná grafika 
III. B6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, 6446 K kozmetik 
III. C6456 H kaderník 
III. D2964 H cukrár, 6489 H hostinský 
IV. A8261 M propagačná grafika 
IV. B6446 K kozmetik 
IV. C6442 K obchodný pracovník, 6445 K kuchár 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP4315  
DPP00  
Znížený úväzok12  
ZPS02  
Na dohodu20  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03030
majstrov OV01414
spolu04444

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
I. BEKO1
I. BPVY2
I. BTPY2
I. BCTC2
I. CEKO1
I. CCTC2
I. CTEC2
I. CCMO1
II. ATEC2
II. CTSV2
II. DTEC3
II. DCTC 1
II. DCMO1
II. DODK1
III. DSTO1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 3
2.kvalifikačná skúška31
štúdium školského manažmentu1 
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou

_____________________________________________________________________________________

 

Vyhodnotenie školských súťaží v školskom roku 2016 – 2017

 

 

V školskom roku 2016-2017 sa naši žiaci prezentovali na vyšších kolách súťaží v rôznych odboroch:

 

1. HOROVOV ZEMPLÍN 2016

    Dňa  10. novembra 2016 sme sa zúčastnili 40. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie Horovov Zemplín v Michalovciach.

V IV. kategórii B skupiny - žiaci stredných odborných škôl našu školu reprezentovala žiačka 1. ročníka odboru  propagačná grafika Soňa Virostková, ktorá však nezískala žiadne ocenenie. Na súťaž ju pripravovala Mgr. A. Dančová. 

 

2. OLYMPIÁDA V ANGLICKOM  JAZYKU      

      18. 11. 2016 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, z ktorého do obvodného kola postúpili v kategórii 2D David Lörinc, žiak IV. A triedy a v kategórii 2C2 Nora Mikčová z I. A.

Obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo 18. 1. 2017 na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom sa zúčastnila Nora Mikčová v sprievode PhDr. M. Kurovskej. Umiestnila sa na 1. mieste a postupila do krajského kola, kde obsadila 6. miesto.

 

3. ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

    V tomto školskom roku sme sa zúčastnili mnohých športových súťaží. Absolvovali sme obvodné kolo cezpoľného behu - družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto a ako jednotlivci boli úspešní Maroš Antuš  (IV. C) - 1. miesto a Štefan Sabol  (III. B) - 6. miesto. Družstvo dievčat sa umiestnilo na 3. Mieste.

Ďalej sme absolvovali okresné kolo vo futsale - družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto a okresné kolo v stolnom tenise - družstvo dievčat obsadilo 3. miesto.

V stolnom tenise družstvo chlapcov v obvodnom kole obsadilo 3. miesto. Rovnako aj v basketbale družstvo chlapcov aj dievčat obsadili 3. miesto. Organizovali sme obvodné kolo vo volejbale, družstvo dievčat obsadilo 2. miesto a chlapci 3. miesto.

 

4. VIANOČNÝ VEĽTR CVIČNÝCH  FIRIEM

Zúčastnili sa aj naše 2 cvičné firmy: RUBY, f. o. pod vedením Mgr. B. Baranovej a GAZELA, s.r.o., pod vedením Ing. K. Demčákovej. 

Na základe celkového hodnotenia  z hosťujúcich CF obsadila  CF Gazela, s.r.o. , ktorú tvoria  žiaci IV. C triedy – odbor kuchár, pod vedením Ing.  Demčákovej, 2. miesto

a  RUBY,  fyzická osoba, žiaci IV. C triedy – odbor obchodný pracovník  a IV. B triedy odbor kozmetik, pod vedením Mgr. Baranovej, získali 3. miesto.

 

    5. Jazykový kvet 2017

Súťaž v prednese poézie v cudzom jazyku - krajské finále - 2.miesto - Nora Mikčová I. A pg

 

6. Súťaž stredoškolských časopisov PSK

Kvalitu odboru propagačná grafika sme tento školský rok ukázali v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja, kde sme sa umiestnili v zlatom pásme a zároveň sme získali cenu, pre nás grafikov najväčšiu. Tou cenou bolo ocenenie za najlepší vizuál. Je smutné, že tento úspech prišiel práve v roku, keď školský časopis nevychádza z dôvodu nedostatočného počtu žiakov, ktorí by mali záujem vytvoriť redakciu školského časopisu.

 

7. Mladý tvorca Nitra – LOGO

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na vypracovanie návrhov k logu pre jubilejný 25. ročník výstavy Mladý tvorca, ktorá sa koná každoročne v Nitre.  Do súťaže o toto logo sme zaslali päť návrhov, ktoré žiaci spracovali pod vedením Mgr. Jozefa Tormu. Rovno dva návrhy postúpili do najužšieho výberu.

Nakoniec zo súboja návrhov medzi Júliou Legdanovou a Michalom Hlivom, žiakmi IV. A odboru propagačná grafika,  zvíťazil návrh Michala Hlivu, ktorý si prevzal ocenenie na výstave Mladý tvorca v Nitre, pričom logo sa stalo oficiálnym logom výstavy. Úspech v tejto súťaži nás veľmi potešil a berieme ho ako veľkú prestíž aj preto, že sme uspeli v kolektíve iných umeleckých škôl, pričom porota hodnotila 47 návrhov.

 

8. Mladý tvorca Nitra – TOP výrobok

Na tejto výstave zároveň v súťaži o TOP výrobok – získali Tamara Lukačinová a Mária Sopková s kolekciou plstených doplnkov s názvom Melanchólia pod odborným vedením Mgr. Koščovej toto najvyššie ocenenie.

V súťaži o TOP destináciu, získal náš návrh diplom ako jeden z najlepších, keďže sa nemohol zúčastniť súťaže, ktorá bola organizovaná pre obchodné akadémie. Ocenenie a pohár za najkrajší stánok  PSK

 

9. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 31. 3. 2017 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku konalo okresne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, na ktorom sa už tradične zúčastnili aj žiaci našej školy. A boli sme úspešní. Benjamín Juhás, žiak II. A, v prednese poézie získal krásne 2. miesto.

 

10. BIBLICKÁ OPLYMPIÁDA

Žiaci našej školy pod vedením Mgr. M. Turčaníkovej vyhrali okresné kolo biblickej olympiády a postúpili do  krajského kola, ktoré sa konalo v Prešove. Našu školu reprezentovali Martin Sobota, žiak II. A, Vírostková Soňa, a Simona Žultková z I. A, umiestnili sa na  7. mieste v súťaži stredných škôl.

 

11. SOČ

Krajské kolo SOČ sa konalo v  SOŠ v Starej Ľubovni. Našu školu reprezentovali  Alexandra Kentošová a Karina  Jadlovská, žiačky IV. A triedy, odbor propagačná grafika, prácou na tému „ drôtený šperk“  bez umiestnenia. Prácu spracovali pod vedením Mgr. Jozefa Tormu.

 

12. Slávici z lavice

Žiačka I. A triedy odboru propagačná grafika Nora Mikčová, reprezentovala školu v speváckej súťaži Slávici z lavice, kde v krajskom kole obsadila 2. miesto.

 

13. KOMIXIÁDA

V okresnej súťaži, ktorú vyhlásila Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou,  získali Michal Hliva a Kevin Jonek zo IV. A triedy 1. miesto.

 

14. NAŠI SUSEDIA

V 7. ročníku medzinárodnej súťaže, vyhlasovateľmi ktorej sú Dom kultúry vo Vranove n. T. a Dom kultúry v Rzeszóve, bol ocenený Branislav Bačovčin zo IV. A.

 

Zapojili sme sa aj do súťaží:  Kreativita mladých grafikov, Zelený svet, Výtvarný Vranov.

 

15. EUROCUP JUNIOR 2016

 

V Prešove sme sa zúčastnili medzinárodnej barmanskej súťaže, kde sa žiačka III. B Dominika Paková umiestnila a Kristína Orosiová umiestnili v bronzovom pásme.

V kategórii družstvo sa umiestnili naši žiaci tiež v bronzovom pásme.

 

16. GORAL MASTER CUP 77

 

Aj tohoto roku prebiehala v Bratislave celoslovenská barmanská súťaž, s medzinárodnou účasťou, ktorej sa zúčastnili žiačky III. B Dominika Paková v zlatom pásme a Kristína Orosiová v striebornom pásme.

 

17. CASSOVIA CUP 2017

 

V Košiciach prebehla celoslovenská barmanská súťaž, s medzinárodnou účasťou, ktorej sa zúčastnila Kristína Orosiová s umiestnením v zlatom pásme a Rudolf Vaverčák s účasťou, bez pódiového umiestnenia.

 

 

18. FOUR FEST

     V Rimavskej Sobote sa konal 10. ročník medzinárodných majstrovstiev Banskobystrického kraja v zručnostiach žiakov stredných odborných škôl organizovaných miestnou SOŠ obchodu a služieb. Našu školu reprezentovali Monika Porubänová, ktorá  získala 1. miesto – za tvorivé balenie. V kategórii barman – junior získala 1. miesto Kristína Orosiová a mimoriadne ocenenie získal Rudolf Vaverčák. V kategórii čašník získali Kristína MajerníkováKristína Barillová cenu predsedu BBSK za slávnostnú svadobnú tabuľu.

 

 

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Najvýznamnejším podujatím tohto druhu bol tradičný deň otvorených dverí, ktorého cieľom je prezentovať na verejnosti výsledky výchovnovzdelávacej činnosti, voľnočasové aktivity a materiálno-technické podmienky, v ktorých výchova a vzdelávanie žiakov prebieha. Na príprave a zdarnom priebehu sa podieľali všetky predmetové komisie.

Ďalšími tradičnými a úspešnými podujatiami boli vernisáž a výstava fotografií s názvom Inšpirácie a výstava prác žiakov umeleckých odborov s názvom Farebné premeny.

Škola popri výchovnovzdelávacej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť:

- výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

- pohostinská činnosť

- kozmetické služby

- kadernícke služby

- obchodná činnosť

- Živnostenský list na vykonávanie predmetných činností vydal Obvodný úrad živnostenského podnikania vo Vranove nad Topľou.

Celoročne sú k dispozícii zákazníkom:

- spoločenské zariadenie Oáza - s kapacitou 150, resp.70 miest s možnosťou objednávky rôznych spoločenských, rodinných i firemných podujatí.

- cukrárska výroba - výroba cukrárskych výrobkov na objednávku

- kadernícky salón - zabezpečuje komplexné kadernícke služby

- kozmetický salón - zabezpečuje komplexné kozmetické služby

V novembri bol konaný večierok pre prvákov - uchaľák - uvítanie prvákov staršími spolužiakmi.

SOŠ je otvorenou školou - je vzdelávacím, kultúrnym, športovým a spoločenským centrom verejnosti - komunity regiónu.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

1. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety. Oba projekty prebiehajú už tri školské roky, v ich kontexte bola škola vybavená digitálnou technikou a uskutočnili sa školenia pre vybraných učiteľov.

2. Riadenie stredného odborného vzdelávania - v rámci projektu boli doteraz preverované materiálne a technické podmienky na vyučovanie jednotlivých študijných a učebných predmetov a nastavené indikátory hodnotenia niektorých výchovnovzdelávacích výsledkov školy.

B) Krátkodobé

1. Grafické systémy - nepodporený

2. Telocvičňa - podporený - dotácia 1.200 € na zakúpenie pomôcok v súlade s ŠkVP.

3. Erasmus+ - podporený, dotácia 33.000 € - trojtýždňová odborná prax žiakov v odboroch kuchár, čašník, propagačná grafika a kozmetik vo firmách v Budapešti.

C) V školskom roku 2016/2017 bol školou vypracovaný projekt v rámci Erasmus+ - stáže učiteľov odborných predmetov v Prahe - nepodporený.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 17. 6. - 18. 6. 2013

Druh inšpekcie: Tématická inšpekcia na záverečných skúškach v strednej odbornej škole.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány


Materiálno technické zabezpečenie  dielne pre odbor krajčír: - šijacie stroje rôzne druhy

 polohovacie stoly, žehliaci aparát, lis, remosy, vyšívací automat, dierkovací stroj, stoličky

 

 Materiálno technické vybavenie  odbornej učebne pre odbor obchodný pracovník:

 predajné pulty, regály, digitálna váha, registračná pokladňa, chladnička, počítač s tlačiarňou,  nástenky,  vzorníky, lavice, tabuľa, stoličky, propagačný a baliaci materiál, aranžérsky materiál a drobné náradie, etiketovacie kliešte

                     

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor cukrár:

 pracovné  stoly, 2 chladiace zariadenia, chladiaci box s regálmi, konvektomat, 2 roboty, 10 ručné šľahače, váha, cukrárske trojtrúbové pece, formy na pečenie, drobný inventár, malý robot na 5 l šľahanej hmoty, počítač s pripojením na internet a tlačiarňou, 3D formy, perličkovač, formy na ozdoby

 

Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor hostinský:

učebňa pre prvý ročník -  kuchynská časť :

kuchynská linka, chladnička, mraznička, 2 sporáky plynový aj so sklokeramickou doskou, ponorný mixér, pracovné stoly, kuchynský robot, mikrovlnná rúra, váhy, varná kanvica, riady, pekáče, drobný inventár, kuchynské náradie, konvektomat

stolovacia miestnosť:

10 reštauračných stolov, 50 stoličiek, barový pult, porcelánový inventár, sklenený inventár, podnosy, tácky, misy, šálky na polievku, textilný inventár

 

2. učebňa:      - kompletne vybavená kuchyňa pre reštauračnú činnosť –  Marína

 2 sporáky, chladnička, mraznička, mikrovlnná rúra, gril platňa, fritéza, kuchynský riad, pracovné stoly

stolovacia časť :

chladiaca vitrína, stoly, stoličky, barový pult, presklené vitríny, barové stoličky, kávovar, kompletný inventár na stolovanie

 

miestnosť pre barmanov: - výrobník ľadu, barmanský kufrík, inventár pre barmanov

 

reprezentačný inventár – obrusy na slávnostné stolovanie, porcelán, sklenený inventár,                                          príbory, ikebany, oddeľovacie paravány

 

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor kaderník, ktorých súčasťou je aj kadernícky salón:

4 pracovné stoly, 4 zrkadlá, paravány na predelenie priestoru, 2 umývadlá, 4 sušiče na vlasy, klimazón, infrazón, parná helma, helmy na sušenie, žehličky, kulmy na vlasy, cvičné hlavy, 6 stoličiek, 1 detská stolička, registračná pokladňa, uteráky, drobné pomôcky a pracovné náradie, antistatické náradie, kontúry

 

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor kozmetička:

kozmetické lehátka,  taburetky, kozmetické stolíky, lavice, stoličky, kozmetické kreslá, kreslo na pedikúru, stoly pre manikúru, recepčný pult, prístroje: skin-scrubber, ultrazvuk, laser digitálny, laser tužkový, ozonizér, žehlička na vrásky Nuskin, ohrievače voskov, ohrievač parafínov, sterilizátor, chladnička , naparovače, kozmetické náradie, kozmetické prípravky

   

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...


1.m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

1.                  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Škola – prenesené kompetencie

 

Dotácie za obdobie:   september – december 2016              355 584,12 €

                                   január- august 2017                           651 353,26 €             

Dotácie na školský rok 2016/2017                                     1 006 937,38 €

 

2.                  o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov


Rodičovská rada pri SOŠ  v školskom roku 2016/17 prispievala  žiakom na účasť na rôznych súťažiach (štartovné, cestovné výdavky), poskytli príspevok žiakom na lyžiarsky zájazd a tiež na skrášľovanie školského prostredia. V prípade spôsobenej škody zavinenej žiakmi úmyselne boli vyzberané finančné prostriedky iba v sume zistenej škodovej udalosti.

 

3.      o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

 

V školskom roku 2016/2017 bolo škole pridelených  8 237,00€ na vzdelávacie poukazy. Z toho na odmeny pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej činnosti a nákupy materiálu potrebného na zabezpečenie krúžkovej činnosti.

 

Rozpis použitých finančných prostriedkov

- odmeny   a poistné                                      5 601,00 €

- materiálne zabezpečenie                             2 636,00 €      

            Spolu                                                 8 237,00 €                                                     

 

Finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti boli použité v nasledovnom členení:

 

Čerpanie VP za obdobie IX. – XII./2016

názov krúžku

pomôcky

suma

Angličtina hrou

tlačiaren HP deskJet

38,8

Barmanský krúžok

džusy, ovocie, stuhy,

89,11

 

minerálka, ovocie,džus

17,5

 

poháre, vykrajovač

5,76

Bystré hlavy

kan.potreby, USB,papier

54,3

Florbal

florbalová hokejka, florbal.loptička

54,3

Gastro krúžok

potraviny

40,58

Internetový krúžok

kanc.potreby,papier, pero

36,5

 

toner

10

Internetový krúžok-webdesign

slúchadlá, kanc.potreby...

34,14

Krôčiky k zručnostiam

stuhy,rolky,satin,prymka,

56,16

Matematika hrou

kanc.potreby,papier, pero

35,7

 

knihy

14,7

Maturita ANJ

toner-náplň do tlačiarne,kan.potreby

70,31

 

náplň do tlačiarne, tlačiareň

22,79

Maturitný seminár zo SJL 1

knihy

45,37

Maturitný seminár zo SJL 2

kanc.potreby,

46,33

Mladí kuchári

potraviny

31,01

Nechtový design a vizáž

cleaner,štetec,pilník, kozmet.výrobky

40,75

Podnikanie

darček.papier, acrylové spreje

14,47

 

výkres,papier,popisovač, etikety,kazeta HP

47,17

Rómsky folklór

šatovka, uplet,tričko,šatka

62,83

Športové hry - Tabata

balančná podložka

50,4

Tvorivosť

umelé kvety,stuhy,koralky,visačky

42,82

Umelecká tvorivosť

kanc.potreby, cín, spajkovačka

58,2

 

Čerpanie VP za obdobie I. – VI./2017

Názov krúžku

použitie

eur

Angličtina hrou

USB,skicar,pero,taška,páska,obálka

61,40

Barmanský krúžok

džúsy, ovocie, poháre, lopatky,kráj.doska,  časopis inBAR, motýlik,chladič na víno,sitko,sáčok, poháre, miska, tĺčik, doza, dzus, ovocie

178,20

Krôčiky k zručnostiam

stuhy, papier, figurky, bal.mat., stuhy, prymky

92,20

Bystré hlavy

Kanc. potreby, papier, poradač, zakladač

86,00

florbal

Hokejka na florbal

86,00

Gastro krúžok

Potraviny

55,30

Internetový krúžok

Adapter, cartridge, reproduktor

73,70

Internetový krúžok-webdesign

Knihy

55,30

Matematika hrou

učebnice, prac.zošity, perá, USB, bločky, popisovač

79,90

Maturita ANJ

HP náplň, USB, kanc.potreby, kazeta HP,

147,5

Maturitný seminár zo SJL 1

knihy

73,70

Maturitný seminár zo SJL 2

Kancelárske potreby, zakladač, papier, zvýrazňovač

73,70

Mladí kuchári

potraviny-maso, maslo, zelenina, mlieko,

49,20

Nechtový design a vizáž

kozmetické prípravky-olej, silcare ,pilník

67,60

Podnikanie

knihy-podvojné účtovníctvo.., kanc. potreby, kniha

98,30

Rómsky folklór

satovka,saten,podsivka,uplet, stuha,lemovka,guma,nite

98,30

Športové hry - Tabata

Papier, kazeta Canon, rotana

79,90

Tvorivosť

celofan, stuha, organza, aranž.mat., dekorat. mat.

67,60

Umelecká tvorivosť

Farby, pastilky akvarel, tuhy

92,20

4.      o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich požitia v členení podľa finančných aktivít

- žiadne

 

5.      iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Podnikateľská činnosť

SOŠ vykonáva podnikateľskú činnosť  na základe Živnostenského listu od roku 2006  č. OŽR –R/2006/00343-2/CR1 v oblasti:

 

Pohostinská činnosť

Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

Kozmetické služby

Holičstvo a kaderníctvo

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných činností

 

Objem tržieb za rok 2016 dosiahol výšku 169 954 €, náklady boli vo výške 169 623,53€ dosiahnutý hospodársky výsledok zisk 330,47€.

 

 

 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

V školskom roku 2016 - 2017 si škola vo svojom koncepčnom zámere vytýčila túto úlohu:

Odbornú prípravu v študijných a učebných odboroch aktualizovať v súlade s trendmi ekonomického rozvoja štátu, v súlade s požiadavkami žiakov a rodičov. Zabezpečiť duálne vzdelávanie žiakov v odbore obchodný pracovník.

Vyhodnotenie: Úloha sa priebežne plní. Duálne sú vzdelávaní traja žiaci pre firmu BILLA.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

Silné stránky Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka:

Vonkajšie vzťahy:

- dlhodobá tradícia stredoškolského odborného vzdelávania zabezpečená právnymi predchodcami školy, ktorými boli Stredné odborné učilište a Stredná priemyselná škola odevná vo Vranove nad Topľou,

- jediná stredná škola v regióne Vranova, ktorá má vo svojej pôsobnosti učebné a študijné odbory v oblasti obchodu, odevníctva, spoločného stravovania a umelecké odbory,

- výhodná strategická poloha školy v centre mesta, v blízkosti školy sídlia orgány miestnej samosprávy a štátnej správy a ďalšie stredné školy,

- dobrá spolupráca s podnikateľskými subjektami v regióne, k najväčším patria obchodné reťazce Tesco a Jednota.

Riadiaca činnosť:

- vysoké pracovné nasadenie všetkých vedúcich zamestnancov,

- dlhodobo jasné zámery v stratégii napredovania pracovísk praktického vyučovania,

- vysoký záujem žiakov a ich zákonných zástupcov o odbory kaderníčka, kozmetička, hostinský, propagačná grafika a obchodný pracovník,

- funkčné poradné orgány na škole.

Personálna oblasť:

- stabilizovaný kolektív zamestnancov s vysokým stupňom kvalifikácie, s perspektívou ďalšieho rozvoja,

- záujem zamestnancov o všetky formy ďalšieho vzdelávania,

- vysoká počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov.

Výchovnovzdelávací proces:

- pomerné zastúpenie chlapcov a dievčat na škole.

- vysoká intentiza zabezpečenia odborného výcviku žiakov formou produktívnej činnosti žiakov,

- výborné výsledky dosiahnuté na regionálnych a celoslovenských súťažiach v odboroch propagačná grafika, kozmetikobchodný pracovník, kuchár, čašník, cvičná firma, kaderníčka, prednes poézie a prózy,

- bohatá záujmová činnosť - vysoká zapojenosť žiakov do záujmového vzdelávania, aktivity aj mimo vzdelávacích poukazov,

- netradičné formy vyučovania - simulácia obchodnej činnosti prostredníctvom aktívnej cvičnej firmy.

Materiálno - technické zabezpečenie a ekonomika školy:

- každoročné kapitálové investície z vlastných, či iných zdrojov na technický rozvoj a údržbu školy,

- pravidelné investície do výpočtovej techniky a zariadenia pracovísk praktického vyučovania,

- finančná spoluúčasť rodičovskej rady na dohodnutých programoch,

- priebežné zabezpečovanie odbornej literatúry a odborných časopisov pre všetky študijné a učebné odbory,

- celkový vysoký počet žiakov školy priaznivo vplýva na normatívne financovanie SOŠ.

Slabé stránky Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka:

Vonkajšie vzťahy:

- slabá informovanosť verejnosti o existencii novej školy,

- nedostatočná propagácia študijných a učebných odborov na verejnosti,

- nedostatočná propagácia úspechov školy.

Riadiaca činnosť:

- rôznorodosť študijných a učebných odborov neumožňuje príjmať rovnaké opatrenia na zabezpečenie prevádzky pracovísk PV, či hodnotenie ich efektívnosti,

- nie je využitá kapacita stravovacieho zariadenia zo strany žiakov i zamestnancov školy,

- neustále sa znižuje záujem žiakov a ich zákonných zástupcov o študijné a učebné odbory odevného zamerania.

Výchovnovzdelávací proces:

- neustále sa zvyšuje počet neprospievajúcich žiakov,

- neustále sa zvyšuje počet žiakov s výchovnými problémami,

- zvyšuje sa počet žiakov zo sociálne odkázaných rodín, ktorí si nezabezpečujú potrebné pomôcky pre ich cenovú nedostupnosť,

- znižuje sa vedomostná úroveň žiakov, ich vedomosti nezodpovedajú známkam zo ZŠ,

- vedomé poškodzovanie a ničenie majetku školy niektorými žiakmi.

Materiálno - technické zabezpečenie a ekomomika školy:

- rôznorodosť učebných a študijných odborov kladie vysoké nároky na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu,

- neustále zvyšovanie cien vstupov - energií a vody, potravín, spotrebného materiálu a pod. zvyšuje finančnú náročnosť na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu a služieb pre verejnosť,

- klesá produktívna činnosť v odevnej výrobe z dôvodu znižujúceho sa počtu a kvality žiakov v odboroch tohto zamerania.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Prijatí na nadstavbové alebo pomaturitné štúdium 5
Prijatí na VŠ14
Prijatí do zamestnania30
Evidovaní na úrade práce28
Nezistení11
Celkový počet absolventov za školský rok 2016/201788

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky sú zabezpečené rozvrhom hodín a to striedaním ťažších predmetov s ľahšími, prestávkami medzi hodinami.

V rámci psychohygieny v škole sa zameriavame na vytváranie podmienok pre žiakov: odbúravanie stresu vo vyučovacom procese, eliminovanie hluku počas prestávok, vytváranie relaxačných chvíľ počas prestávok i počas vyučovania, zabezpečenie štruktúry rozvrhu so striedaním záťažových a výchovných predmetov, príjemné pracovné prostredie v triedach, čistota pracovného prostredia.

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou7 Mgr. Ľuboslava Sipská
Barmanský krúžok29 Mgr. Aneta Lešková
Bystré hlavy12 RNDr. Mariana Miklošová
Florbal13 Mgr. Lenka Kačeriaková
Gastro krúžok9 Bc. Marta Janočková
Internetový krúžok11 Ing. Jana Novická
Internetový krúžok - webdesign9 Ing. Kamil Harman
Krôčiky k zručnostiam13 Mgr. Anna Katinová
Matematika hrou12 Mgr. Ingrid Nachtmannová
Maturita ANJ23 Mgr. Anna Demčáková
Maturitný seminár zo SJL 112 Mgr. Antónia Dančová
Maturitný seminár zo SJL 211 Mgr. Iveta Tóthová
Mladí kuchári7 Svetlana Pisarčiková
Nechtový design a vizáž10 Bc. Dana Breznická
Podnikanie15 Ing. Kvetoslava Demčáková
Rómsky folkór13 Mgr. Mária Tatrayová
Športové hry - Tabata11 Mgr. Martina Miciková
Tvorivosť11 Mgr. Mária Tkáčová
Umelecká tvorivosť 215 Mgr. Adela Sabovíková

Správa o činnosti záujmových krúžkov v SOŠ v šk. roka 2016 / 2017

________________________________________________________________________

                                                                                                                                                  V  školskom roku 2016/2017 pracovalo v SOŠ na teoretickom i praktickom vyučovaní 19 útvarov záujmového vzdelávania, ktoré boli financované z odovzdaných vzdelávacích poukazov. Na záujmové krúžky boli použité finančné prostriedky vo výške  2 636 €.

 

p.č.

 Meno

Krúžok

 poč. ž.

1.

Mgr. Ľ. Sipská

Angličtina hrou

10

2.

RNDr. M. Miklošová

Bystré hlavy

14

3.

Mgr. L. Kačeriaková

Florbal

14

4.

Ing. J. Novická

Internetový krúžok

12

5.

Ing. K. Harman

Internetový krúžok- web design

9

6.

Mgr. I. Nachtmannová

Matematika hrou

13

7.

Mgr. A. Demčáková

Maturita ANJ

24

8.

Mgr. A. Dančová

Maturitný seminár zo SJL 1

12

9.

Mgr. I. Tóthová

Maturitný seminár zo SJL 2

12

10.

Ing. K. Demčáková

Podnikanie

16

11.

Mgr. M. Miciková

Športové hry - Tabata

13

12.

Mgr. A. Sabovíková

Umelecká tvorivosť

15

13.

Mgr. Aneta Lešková

Barmanský krúžok

29

14.

Mgr. Mária Tkáčová

Tvorivosť

11

15.

Mgr. Anna Katinová

Krôčiky k zručnostiam

15

16.

Mgr. Mária Tatrayová

Rómsky folklór

16

17.

  Bc. Dana Breznická

Nechtový design a vizáž

11

18.

  Bc. Marta Janočková

Gastro krúžok

9

19.

        Svetlana Pisarčíková

Mladí kuchári

8

 

 

SPOLU:

263

 

Angličtina hrou    Mgr. Ľ. Sipská

     V krúžku pracovalo 10 žiakov.

Cieľom krúžku bolo motivovať študentov, podať im cudzí jazyk zábavnou formou a pomôcť im tak v štúdiu  anglického jazyka. Precvičovala sa slovná zásoba (krížovky, osemsme- rovky,..), jazykové zručnosti ako sú počúvania a rozprávanie, konverzácie, ako aj  gramatiku.

     Finančné prostriedky vo výške 100,20 € boli použité na nákup tlačiarne HP deskJet a kancelárskych potrieb.

 

Bystré hlavy – RNDr. M. Miklošová

     V krúžku pracovalo 14 žiakov.

Cieľom tohto krúžku bolo hravou formou rozšíriť poznatky prírodovedného vzdelávania, rozvíjať logické myslenie, predstavivosť, systémovú prácu, trpezlivosť, dôvtip a vôľu pri dosahovaní cieľa, vedomosti a zručnosti  využiteľné v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Žiaci sa naučili pracovať s literatúrou, vyhľadávali úlohy na internete.

     Finančné prostriedky vo výške 140,30 € boli použité na nákup kancelárskych potrieb, USB kľúčov a kancelárskeho papiera.

 Florbal – Mgr. L. Kačeriaková

     V krúžku pracovalo 14 žiakov.

Cieľom krúžku bolo rozvíjať fyzickú a duševnú stránku žiakov, ale najmä pestovať pozitívny vzťah k športu prostredníctvom športovej hry - florbal.  Na jednotlivých stretnutiach sa žiaci podrobne oboznámili so štruktúrou tréningu. Na stretnutiach žiaci precvičovali herné činnosti jednotlivca  - prihrávky, streľba.  Tieto činnosti zvládli na pomerne slušnej úrovni. Tiež sme sa zamerali na rozvoj kondičnej zložky a to rýchlosti, sily, vytrvalosti a koordinácie. Nadobudnuté schopnosti a  zručnosti  žiaci využívali v hre a zápase, čo je vrchol nášho snaženia a slúži aj ako kontrola a spätná väzba.

          Finančné prostriedky vo výške 140,30 boli použité na nákup florbalovej hokejky a loptičiek.

 

Internetový krúžok I –  Ing.  J. Novická

     V krúžku pracovalo 12  žiakov.

     Žiaci v tomto krúžku pri práci s Internetom získavali teoretické a praktické informácie.

Učili sa vyhľadať potrebné informácie, vedeli sa orientovať na www stránkach, spoznali prehliadač Internet Explorer, Google Chrome a Mozilla, vedia si nainštalovať potrebné programy a doplnky k nim. Komunikovali správne interaktívne i neinteraktívne.

     Finančné prostriedky vo výške 120,20 boli použité na nákup náplne do tlačiarne, papiera a kancelárskych potrieb. 

 

Internetový krúžok – web design    Ing.  K. Harman

     V krúžku pracovalo 9 žiakov.                                                     

     Po  úvodných poučeniach o bezpečnosti a diskusii o nových trendoch vo vývoji hardwaru a softvéru, sa žiaci venovali nasledovným praktickým cvičeniam: ako funguje internet, bezpečne na internete, komunikácia prostredníctvom IKT, zásady publikovania na internete,

zásady tvorby webových stránok, základy jazyka XHTML, a CSS, príprava grafiky pre web, rezy (Photoshop), úprava v CSS.

     Finančné prostriedky vo výške 90,20 € boli použité  na nákup odbornej literatúry, kancelárskych potrieb a slúchadiel k PC.

           

Matematika hrou  - Mgr. I. Nachtmannová

     V krúžku pracovalo 13 žiakov.

Krúžok bol zameraný na zábavnú matematiku s využitím IKT. Na stretnutiach sme sa venovali práci s internetom a vyhľadávali sme zábavné úlohy z matematiky, rôzne hlavolamy a potom sme ich spoločne riešili. Naučili sme sa nebáť matematiky a pracovať so softvérom, ktorý sa dá využiť aj na hodinách matematiky.

     Finančné prostriedky vo výške 130,30 € boli použité na nákup kníh Maturita z matematiky, príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu, náplne do tlačiarne (kabinet PP) kancelárske potreby (lepidlo, perá, fixy na tabuľu, PVC rýchloviazače, euroobaly, kancelársky papier, korektor, ...)

 

Maturita ANJ  - Mgr. A. Demčáková

     V krúžku pracovalo 24 žiakov.

     Cieľom krúžku bolo pomôcť študentom pri príprave na  maturitnú skúšku z anglického jazyka. Krúžok bol zameraný na tieto zručnosti: rozprávanie a opis obrázkov. Žiaci pracovali aj s vopred pripravenými obrázkami a textami, s cieľom rozvíjať rečové zručnosti, nacvičovať dialógy a upevňovať slovnú zásobu na témy Rodina, Kultúra a umenie, Športy a hry, Bývanie, Nakupovanie a služby, Starostlivosť o zdravie, Cestovanie, Vzdelanie, Ľudia a príroda, Veda a technika, Ľudia a spoločnosť, Mládež a jej svet.

Finančné prostriedky vo výške 240,60 € boli použité na nákup tlačiarne, náplne do tlačiarne, USB kľúča a kancelárskych potrieb.

 

Maturitný seminár zo SJL 1 Mgr. A. Dančová

     V krúžku pracovalo 12 žiakov.

Cieľom tohto seminára bolo zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka a literatúry preberané počas celého štúdia a tým pripraviť žiakov na maturitnú skúšku. So žiakmi sme opakovali celkovú periodizácia literatúry, najvýznamnejších predstaviteľov jednotlivých literárnych smerov a učivo z jazykovedy. Na seminári sa žiaci aktívne a systematicky pripravovali na maturitnú skúšku.

V závere by som chcela pripomenúť, že najväčším problémom žiakov je nesystematické pripravovanie sa na maturitnú skúšku a odkladanie si povinností na poslednú chvíľu, čo vedie k psychickému zlyhaniu žiaka, preto cieľom tohto seminára bolo poukázať žiakom výhody systematického učenia sa.

Finančné prostriedky vo výške 120,20 boli použité na nákup kníh.

 

Maturitný seminár zo SJL 2 Mgr. I. Tóthová

     V krúžku pracovalo 12 žiakov.

Cieľom krúžku bola príprava žiakov na externú a internú časť maturitnej skúšky, zároveň 

príprava na ústnu časť maturitnej skúšky, získať hlbšie teoretické poznatky a zvýšiť jazykovú kultúru písomných i ústnych prejavov, prakticky precvičovať gramatické javy

prehlbovať rozvoj čitateľských a interpretačných zručností, práca s literárnymi ukážkami – čítanie s porozumením.

     Finančné prostriedky vo výške 120,20 , boli použité na nákup papiera do tlačiarne, kancelárskych potrieb (zošity, obaly, rýchloviazače pre každého žiaka, nožnice a dokumentačné perá)

 

Podnikanie – Ing. K. Demčáková

     V krúžku pracovalo 16 žiakov.

Krúžok navštevovali vo väčšom počte žiačky odboru kaderník a kuchár.

V prvom polroku sme sa venovali nasledovným témam a činnostiam: oboznámili sme sa s právnou legislatívou pre oblasť podnikania všeobecne a konkrétne  v reštauračných službách a poskytovania kozmetických a kaderníckych služieb, žiaci si robili prieskum trhu – prieskum produktov, spotrebiteľov, konkurencie, aby sa vedeli rozhodnúť, aký podnik s akými službami si vyberú pre svoju prácu -  Podnikateľský plán.

     Naučili sa pracovať a využívať informácie ponúkané pre podnikateľov na  jednotlivých internetových stránkach: www.szco.sk,  www.podnikam.sk, www.finance.sk. Počas niekoľkých hodín sme venovali príprave cvičnej firmy Gazela na súťaž: zhotovovanie a tlač propagačných materiálov potrebných na reprezentovanie CF. Počas práce v krúžku žiaci využívajú aj výpočtovú techniku a internet, často komunikujeme aj e-mailovou poštou mimo termínu krúžku.

     Finančné prostriedky vo výške 160,30 boli použité na tvorbu propagačných materiálov na súťaž CF na OA Vranov n. Topľou a nákup kancelárskych potrieb, ekonomickej literatúry (Zbierka príkladov a testov z účtovníctva, Praktický sprievodca jednoduchým účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo – súvzťažnosti 2016, Finančná gramotnosť pre stredné školy), taktiež bola zakúpená mikrokarta do školského fotoaparátu.

 

Športové hry – Tabata - Mgr. M. Miciková

     V krúžku pracovalo 13 žiakov.

Krúžok bol zameraný na formu cvičenia s názvom TABATA. Žiaci mali o krúžok záujem, cvičenie ich bavilo – ako chlapcov, tak dievčatá.

Finančné prostriedky vo výške 130,30   boli použité na nákup balančných podložiek a kancelárskych potrieb.

 

Umelecká tvorivosť – Mgr. A. Sabovíková

     V krúžku pracovalo 15 žiakov.

Krúžok bol zameraný na výtvarnú tvorbu v rôznych technikách a materiáloch. Žiaci sa oboznámili s tvorbou šperkov, maľbou na sklo, porcelán, hodváb, textil a inými materiálmi. Venovali sa aj návrhovej tvorbe, aby každý vytvorený predmet bol originálom. Finančné prostriedky vo výške 150,40 € boli použité na nákup kameňov, komponentov na šperky výtvarníckych, stúh, kancelárskych pomôcok, cínu a spájkovačky.

   

Tvorivosť – Mgr. M. Tkáčová  

     V krúžku pracovalo 11 žiakov.

Úlohou záujmového útvaru bolo vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k baleniu. Cieľom bolo poukázať na neustále meniace sa trendy v oblasti balenia a ich následne aplikovanie pri tvorení.

Žiaci sa svojou činnosťou podieľali na rôznych aktivitách školy. Priebežne sa zdokonaľovali pri zhotovovaní darčekových košov, balíčkov, škatúľ, balili fľaše a dezerty na rôzne príležitosti podľa potrieb a požiadaviek školy. Tvorivo a netradične využívali pri práci aj odpadový materiál – plasty a kartóny. Pripravili darčekové balíčky pre bábätka z plienok v podobe motýľa a sovy, ktoré obohatili výstavku „ Mladý tvorca 2017“ v Nitre. Príležitostne počas roka skrášľovali školské bufety. Nápady čerpali z dostupnej literatúry a internetu, ktoré dotvárali vlastnou tvorivosť a  fantáziou.

Finančné prostriedky vo výške 110,40 € boli použité na nákup náplní do tavných pištolí, celofánu, ozdobných stúh, umelých kvetov, baliaceho papiera, vlnitej lepenky, krepového papiera a dekoratívneho materiálu.

 

Krôčiky k zručnostiam – Mgr. A. Katinová  

     V krúžku pracovalo 15 žiakov.  

Cieľom vzdelávacej aktivity bolo  spoznávať a vedieť narábať s  baliacim materiálom, aranžérskym  materiálom, pracovnými pomôckami. Používať nové aranžérske materiály v oblasti balenia a aranžovania v obchode a vytvárať si estetické cítenie a tvorivé myslenie. Pri balení darčekov bol kladený dôraz  na bezpečnosť pri práci,  hlavne pri používaní ostrých pracovných pomôcok, ako sú nožnice, rezáky a pri používaní lepiacej pištole. Samostatnosť,  hospodárnosť s baliacim a aranžérskym materiálom a zodpovednosť za vlastnú prácu, bolo potrebné žiakom pripomínať počas balenia.

    Žiaci boli vedení k správnemu technologickému postupu jednotlivého druhu balenia  k správnej technike a estetike  aranžovania.

    Žiaci pomáhali pri príprave DOD , pripravovali v rámci krúžku mikulášske sladké darčeky . V školských bufetoch   žiaci urobili vianočnú výzdobu . Darčekové balenie s vianočnou tematikou  pripravili z použitých  škatúľ od topánok a aranžerského materiálu. Každý žiak  mal možnosť takto zhotovený darček  venovať svojim rodičom , alebo súrodencom k Vianociam.  

       Žiaci z krúžku pracovali na zhotovení darčekových balíčkov a pripravovali aranžérske pomôcky na aranžovanie ručne maľovaných šatiek, či  škatúľ z netradičného materiálu ako sú stavebné obklady, priehľadné plasty, papierové rúrky. Žiaci v krúžku  pri práci používali vhodné pracovné pomôcky, literatúru, počítač, baliaci a aranžérsky materiál.  

         Finančné prostriedky vo výške 150,40 €, boli použité na nákup pomôcok: lepiace pištole, náhradné tyčinky do lepiacej pištole, farebné papiere , špajle, lepiace pásky, lepidlo,  farebné spreje na papier a plast, darčekové papiere, celofán, hodvábny papier, vlnitý papier, zlaté stuhy, farebné stuhy, strieborné stuhy, lepiace  stuhy, umelé kvety, nožnice, špagátiky, satén, tyl, čipka .

 

Barmanský krúžok – Mgr. A. Lešková  

     V krúžku pracovalo 29 žiakov.       

Žiaci boli rozdelení na tri skupiny. Skupina, ktorá sa zúčastňovala súťaží (žiaci 3. ročníka) – ich zručnosti boli na vysokej úrovni, dokázali samostatne miešať nápoje, mali precíznu techniku, vymýšľali rôzne nové drinky a pomáhali svojim spolužiakom. Druhú skupinu tvorili žiaci, ktorí už mali skúsenosti v miešaní nápojov, ale techniku ešte pravidelne zdokonaľovali. Tretiu skupinu tvorili žiaci 1. ročníka, ktorí sa veľmi dobre začlenili do kolektívu barmanov, aktívne navštevovali krúžok a pozitívne prijímali nové informácie z oblasti miešaných nápojov.

     Finančné prostriedky vo výške  290,70 € boli použité na nákup rôznych barmanských  pomôcok, ktoré sa neustálym cvičením poškodili, ale hlavne suroviny a ovocie nevyhnutné na miešanie drinkov na krúžku.

 

Mladí kuchári – Svetlana Pisarčíková  

        V krúžku pracovalo 8 žiakov

Z množstva vybraných tém najviac žiakov zaujala príprava nátierok, chlebíčkov a polievok.

Finančné prostriedky vo výške  80,20 € boli použité na nákup potrebných surovín na prípravu pokrmov a drobného inventára, ktorý je zároveň pomôckou nielen pri práci v krúžku, ale aj pri praktickej časti záverečnej a maturitnej skúšky.

         ,,Sila sa čerpá z jedla. Ak niekto rád dobre je a rozumie vínu, ak je niekto veselý a rozdáva kuchárske umenie, tak je to dobrý človek.“

 

Gastro – Bc. M. Janočková  

     V krúžku pracovalo 9 žiakov.

Žiaci si na krúžku prehlbovali vedomosti a upevňovali zručnosti v oblasti gastronómie. Zaujímali ich tipy a triky kuchárov, ktoré si aj vyskúšali. Svoju fantáziu a vkus predviedli pri servírovaní pokrmov, kedy každý sám a hlavne inak uložil pokrmy na tanier a tiež ich vhodne ozdobil. A tak chtiac - nechtiac objavovali novú harmóniu stolovania. Boli to napríklad chrumkavé chuťovky, lahodné pagáče v tradičnom duchu, kefírové placky plnené syrom . . .  

  Pridelené finančné prostriedky v hodnote 90,20 € boli použité na nákup potravín a drobného inventára.

 

Rómsky folklór – Mgr. M. Tatrayová  

V krúžku pracovalo 16 žiakov.

Úlohou záujmového útvaru bolo vhodne rozširovať vedomosti a zručnosti žiakov k rómskemu folklóru a posilňovať aj emocionálne cítenie. Krúžok  rómsky folklór -  vytvoril skupinu tanečnú a hudobnú. Hudobná skupina nacvičila s hudobnými nástrojmi rómske pesničky „Ola Roma palo droma, Avča more pale mande,Láčho lavutár. Tanečná skupina na tieto rómske pesničky a hudbu vytvorila rómsky tanec.

K rómskemu tancu a hudbe neodmysliteľne patrí aj oblečenie ktoré charakterizuje pestrosť, je zdobené rôznymi šatkami a šperkami.

Cieľom krúžku bolo  viesť a udržiavať tradície medzi žiakmi, vzbudiť zmysel pre folklór, tradície a viesť ich k pohybu čo dnešnej mládeži v pretechnizovanej spoločnosti veľmi chyba. Zároveň, aby si vytvorili pozitívny vzťah k histórii folklóru.. Je to dôležité, pretože rómska  mládež na rómske tradície, zvyky a kultúru zabúdajú.

Bolo by na škodu aby o niekoľko rokov rómska kultúra a tradície zanikli. Nájdeme v nich pestrosť a bohatosť.

          Rómske etnikum predstavuje osobité kultúrne spoločenstvo, ktoré sa svojimi špecifickými prejavmi existencie odlišuje od iných, v našom prípade od väčšinovej spoločnosti Slovenska

Finančné prostriedky vo výške  160,30 € boli použité  na nákup a šitie  oblečenia sukní, blúzok  a pomôcok na  vystúpenie .

 

Nechtový dizajn a vizáž – Bc. D. Breznická  

V krúžku pracovalo 11 žiačok.

Úlohou záujmového útvaru bolo rozširovať vedomosti a zručnosti v oblasti modeláže gélových nechtov a nových trendov v líčení. Dievčatá mali záujem aj o techniku úpravy nechtov gél lakom, čo je jedna z novších metód .

Téma gélových nechtov  je u žiačok  obľúbená o čom svedčí aj to že krúžok navštevovali aj žiačky iných odborov na škole, nie len dievčatá z odboru Kozmetik.

Finančné prostriedky vo výške 110,30 € boli použité na zakúpenie pomôcok a prípravkov potrebných k modeláži nechtov. Zakúpené boli UV gély na nechty, pilníky, gél laky, pomôcky k zdobeniu nechtov, typy na nechty.

 

 

 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodiny a školy má vo výchove mladej generácie nezastupiteľné postavenie. Vplýva na správny vývoj a myslenie mladého človeka. Ak je spolupráca na dobrej úrovni a stále sa prehlbuje, má to kladný vplyv aj na výsledky v príprave na budúce povolanie.

Prejavuje sa v dvoch rovinách, jednak je to na úrovni triednej a tiež na úrovni rodičovskej rady- vyššej.

Spolupráca sa uplatňuje v rôznych oblastiach. Tou najzákladnejšou je účasť na rodičovských združeniach. Účasť rodičov na rodičovských združeniach je veľmi nízka vo väčšine prípadov, od 2-3 rodičov, výnimočne je 100%-tná.

Rodičovská rada sa stretáva pravidelne. Na svojich zasadnutiach prejednáva dochádzku, správanie, výsledky školy v rôznych súťažiach, ale aj problémy, ktoré úzko súvisia s dobou. Okrem základnej spolupráce na úrovni žiak-škola, sa spolupráca prejavuje aj v iných smeroch. Je to predovšetkým na báze finančnej pomoci, je tu snaha rodičov pomôcť škole a teda aj žiakom . Finančne prispieva na  školské kolá súťaží  zručností, na cestovné a štartovné žiakov na rôznych súťažiach, na aktivity „ Zdravej školy“, na športovú činnosť,

úrazové poistenie žiakov.

      Výsledkom výchovy má byť mladý človek, ktorý je úspešný a stáva sa prínosom spoločnosti, rodiny a okolia. Preto je jeho výchova proces veľmi zložitý a náročný. A práve tu má najväčší podiel rodina a škola. Výchova a vzdelávanie mladej generácie je možná len za vzájomnej spolupráce rodičov a školy. Rodičia majú neodňateľné právo podieľať sa na výchovnom a vzdelávacom procese svojich detí. Sprostredkovateľom tejto spolupráce je rodičovská rada, triedne aktívy rodičovskej rady, individuálne pohovory aj neformálne stretnutia.

      Rodičovská rada zastrešuje zástupcov rodičov všetkých tried, koordinuje činnosť triednych aktívov, pomáha škole pri riešení problémov so žiakmi.

 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a podnikateľskej verejnosti prebieha v rámci PV v dvoch rovinách: jednak je to zabezpečenie odbornej prípravy našich žiakov u podnikateľských subjektov a jednak je to zabezpečenie činnosti prevádzok a jednotlivých pracovísk – na báze dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

      Odborný výcvik našich žiakov a študentov je zabezpečovaný skupinovou formou, ale aj individuálnou formou. Naši žiaci vykonávajú odborný výcvik v školských priestoroch – odborných učebniach a na zmluvne dohodnutých pracoviskách u týchto podnikateľských subjektov:

 

Študenti v odbore obchodný pracovník

-       COOP Jednota

-       Billa

-       Tesco 

-       DMJ market, Vranov

-       Lafar,Vranov

-       Extratech

-       Dipo

-       Tiro

 

Odborné zručnosti žiakov kuchár - čašník, kuchárka - servírka, hostinský – hostinská

 

-       Bistro Dominika

-       Babylon

-       Pizzeria Paľko

-       Bones

-       Hamm - Albion

-       Ranč Zaľubova, Zamutov

-       Penzión Opál, Zamutov

-       Penzión Família

-       Nemocnica s poliklinikou Vranov

-       Keltská reštaurácia

-       Školská jedáleň SOŠ drevárska

-       Bongy

 

Prevádzkovanie jednotlivých pracovísk si vyžaduje zabezpečovanie materiálov, surovín, potravín, ale aj rôznych služieb od nasledovných podnikateľských subjektov:

-       DIPO

-       Janok Peter

-       DMJ Market

-       Ekvia

-       Wella Slovensko

-       PULS s.r.o.

-       Schwarzkopf, s.r.o.

-       NOWACO Slovakia

-       Ján Malý

-       COOP Jednota

-       Pepsi – Cola Malacky

Záver

V správe sú obsiahnuté dôležité momenty v živote školy v šk. roku 2016-2017. Informácie v nej môžu napomôcť žiakom základných škôl a ich rodičom pri výbere strednej školy.

Vypracoval: Ing. Ľubomír Tóth

Vo Vranove nad Topľou, 30. augusta 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. augusta 2017.

Schválenie zriaďovateľom školy

Odbor školstva PSK schvaľuje správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou za školský rok 2016/2017.

...............................................

Ing. Karol Lacko, PhD.