Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Adresa školyAlexandra Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Telefón+421 057 44 63258, 44 63259
E-mailsosvt@sosvt.sk
WWW stránkawww.sosvt.sk
ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľTóth Ľubomír, Ing.057 44 632580903 230 898tothlubomir@centrum.sk
ZRŠ pre teoretické vyučovanieDučaiová Jarmila, Ing.0902 682 0690918 532 697jarmila39@gmail.com
ZRŠ pre praktické vyučovanieVagaská Ľudmila, Ing.0904 621 3900905 652 855ludmilavagaska@gmail.com
Vedúca úseku technicko-ekonomických činnostíDudášová Zuzana, Ing.057 44 632580905 653 196hrehova.zuzana@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Tatrayová Mária
podpredsedaMikčová Dušana
členoviaIng. Harman Kamil
 Madura Štefan
 Ing. Berta Jozef
 Ing. Ragan Ján
 PhDr. Hurná Zuzana
 Porubän Martin
 Nadzamová Mária
 Veliká Jana
 Mikčová Nora

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúraMgr. Iveta TóthováSJL
PK jazyk a komunikácia - človek a spoločnosťMgr. Blažena LitvinováDEJ, OBN, NBV, SVP, PPU, ETV
PK jazyk a komunikácia - cudzie jazykyPhDr. Mária KurovskáANJ
PK matematika a práca s informáciamiMgr. Ingrid NachtmannováMAT, CHE
PK zdravie a pohybMgr. Dušan DurkajTSV
PK odborné vzdelávanie - výtvarné predmetyMgr. Adela SabovíkováUZI, ZAF, VPR, PXA, FIK, EVC, DVK
PK odborné vzdelávanie - predmety potravinárskeho charakteru na úseku TVIng. Ján HrešanPPA, STO, SUR, TPY, TEC, TVZ,
PK odborné vzdelávanie - ekonomické predmety Ing. Kvetoslava DemčákováMVS, MKT, CTO, CFA, EKO, EOR, HOK, HPP, HSZ, UCT, UCS, INF, VYT
PK odborné vzdelávanie - predmety charakteru služiebIng. Erika BarlováDRT, KZM, ODK, OSL
PK odborné vzdelávanie - predmety potravinárskeho charakteru na úseku PVSvetlana PisarčíkováPXA, OVY

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 324

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A25 
I. B29 
I. C29 
I. D24 
I. E14 
II. A29 
II. B24 
II. C18 
II. D8 
III. A26 
III. B12 
III. C15 
III. D16 
IV. A15 
IV. B23 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKADCADXANJANJ 1APIBIOCTOCUJCVMCMOCOTCTBCTCCVU
I. A   2           
I. B1,17  2,87           
I. C   2,57      1  3,38 
I. D               
I. E   2,14           
II. A   2,67           
II. B1,72  2,84         2,04 
II. C1,2  2,72      2,2  1,2 
II. D   3,13   3,2       
III. A   2,81           
III. B   3,45           
III. C   2,87           
III. D   3,63           
IV. A   2,53           
IV. B   3,04          3,2

TriedaCFADEJDVKDRTEKLECFEKOEOREKXETEEVCETVETV/NBVFIKFDE
I. A 1,961,8        1 1,64 
I. B 2,89    2,97   1,252   
I. C      3,3    1,25   
I. D           2,22   
I. E               
II. A 2,41,7   3,25    1 1 
II. B      2,72        
II. C      2,65        
II. D 2,13    3,13        
III. A  1,56   1,96      1,82 
III. B      3,64        
III. C      3,33        
III. D      3        
IV. A  2,47   2,2      1,53 
IV. B1,43     3,48        

TriedaFYZHOKHPPHVYHSZCHEINFIMTKMUKOOKSTKAJKNJKZMKKS
I. A     2,321,16        
I. B     3,21,2        
I. C     3,71,83 2,5      
I. D               
I. E     1,23         
II. A     1,97         
II. B        2,12      
II. C        1,6      
II. D      1,75        
III. A       1,63       
III. B               
III. C               
III. D               
IV. A       1,87       
IV. B               

TriedaMVSMKTMATMTEOMONBENBGNBINBVNKZNMLNAMNANNASNAV
I. A  2,72   11       
I. B  3,4  111 2,5     
I. C  3,633,23 1 1,29       
I. D  4,04    1       
I. E  1,852           
II. A  3,12,57 111 2,57     
II. B  3,532,8           
II. C  3,28            
II. D3,43,23            
III. A  2,56           1,5
III. B 3,553,27            
III. C  33,33           
III. D  3,75            
IV. A  2,8           2,47
IV. B 2,83,612,6     1,8     

TriedaNMONEJOBNOHOOCHPRXODKOVYONAOTBOEVOVNODHORGOSL
I. A  1,6            
I. B  2,56 2,75  2,13       
I. C  2,43   2,311,9       
I. D       2,58       
I. E  2    2,27       
II. A  2,1 2,92  2,25       
II. B      2,52,12       
II. C      2,42,35       
II. D     1,88        1,33
III. A  2,15    2,4       
III. B  3,09 3,45  2,45       
III. C      2,112,47       
III. D       3       
IV. A               
IV. B    3,4  1,7       

TriedaPROPIMPOGPMIPVBPVYPČOZ čašník,servírkaPČOZ kozmetikPČOZ kuchárPČOZ obch. pracovníkPČOZ od. dizajnPČOZ odevníctvoPČOZ prop. grafikaPČOZ spol. stravov.PČOZ vl. kozmetika
I. A 1,84             
I. B     3,1         
I. C     2,45         
I. D    3          
I. E               
II. A  1,6            
II. B     2,53         
II. C   3,2 1,4         
II. D               
III. A  1,38  2,5         
III. B               
III. C     2,33         
III. D   3,5 2,9         
IV. A               
IV. B     2,46         

TriedaPČOZod.nšPČOZod.sp.PCVPRNPXAPrezentáciaPPAPSYSVPPPUREGRUJSJLSJL1SLK
I. A  1,6 1,5       2,12  
I. B            3,03  
I. C            3  
I. D            3,31  
I. E            2,08  
II. A    1,1       2,73  
II. B            2,68  
II. C            3  
II. D       1    3,63  
III. A    1,56       2,04  
III. B            3,36  
III. C       2,78    3,4  
III. D            3,31  
IV. A    2,4       2,6  
IV. B       1,2    3,57  

TriedaKMMSPRSTOSTZSURSEETCKTEATOBTPYTECEPPTSVTEVTČOZ čašník,servírka
I. A 1    1,45   2,8 1  
I. B1,581,27     1,12,8 2,88 1  
I. C 2,2 1,833,5    3,733,21 1,07  
I. D 2          1  
I. E   1,252,25     2,36    
II. A 1,38    1,51,85  2,29 1,04  
II. B 2,21       2,332,2 1  
II. C 2,231,52,73,5     2,5 1,53  
II. D         3,8  1,5  
III. A 1,35      3,1 2,58 1  
III. B 2,75          1,64  
III. C 2,142,83  1,87   3,53,67 1,64  
III. D 23,82,173,173,13    3,69 1,43  
IV. A 1,14   1,67    3 1  
IV. B 1,35   1,43  2,38 2,46 1  

TriedaTČOZ kozmetikTČOZ kuchárTČOZ obch. pracovníkTČOZ odevníctvoTČOZ prop. grafikaTČOZ spol. stravov.TČOZ vl. kozmetikaTJFTVZTYPUCTUCSUSPUZIVIB
I. A               
I. B        2,42      
I. C               
I. D               
I. E               
II. A        2,69      
II. B               
II. C               
II. D          3,25  1 
III. A          3,1    
III. B        3,18 3,18    
III. C               
III. D               
IV. A               
IV. B        3,2 3,17    

TriedaVLKVLSVPDVYTVPRZEKZAFZYUZUPZAWZDR
I. A    1,64      
I. B          1,75
I. C         2,183,08
I. D           
I. E          2,83
II. A    1,1 1,4   2
II. B          2,2
II. C           
II. D1,67         1
III. A           
III. B           
III. C          3,11
III. D           
IV. A           
IV. B          1,8

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A25691000000
I. B29432020220
I. C291223306140
I. D24021840860
I. E1443601000
II. A29371900340
II. B24911400290
II. C18351000270
II. D803410000
III. A26841400330
III. B12001011260
III. C15111300460
III. D16001330270
IV. A1551810010
IV. B23221810230

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A253742149,683739149,5630,12
I. B295299182,724997172,3130210,41
I. C297317252,316421221,4189630,90
I. D247495312,297083295,1341217,17
I. E1400,0000,0000,00
II. A296235215,005888203,0334711,97
II. B246425356,946027334,8339822,11
II. C185240403,084522347,8571855,23
II. D81233154,131174146,75597,38
III. A266021231,585778222,232439,35
III. B123678388,603187335,5549153,06
III. C155022358,714604328,8641829,86
III. D165023313,944493280,8153033,13
IV. A153583255,933458247,001258,93
IV. B234768207,304417192,0435115,26

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB148(14/34)45,96%4550,78%4538211012,9543
Praktická časť odbornej zložky 7(5/2)           
Praktická časť odbornej zložky 13(3/10)           
Praktická časť odbornej zložky 3(0/3)           
Praktická časť odbornej zložky 15(4/11)           
Praktická časť odbornej zložky 5(2/3)           
Praktická časť odbornej zložky 5(0/5)           
Slovenský jazyk a literatúra 48(14/34)36,52%4657,09%46214216 2,7243
Teoretická časť odbornej zložky 5(0/5)    212  2,005
Teoretická časť odbornej zložky 14(3/11)    5243 2,3614
Teoretická časť odbornej zložky 3(0/3)    12   1,673
Teoretická časť odbornej zložky 6(4/2)     211 2,754
Teoretická časť odbornej zložky 12(3/9)    3441 2,2512
Teoretická časť odbornej zložky 5(2/3)     131 3,005

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 7(5/2)2111 2,205
Praktická časť odbornej zložky 13(3/10)84 1 1,5413
Praktická časť odbornej zložky 3(0/3) 3   2,003
Praktická časť odbornej zložky 15(4/11)6441 2,0015
Praktická časť odbornej zložky 5(2/3)131  2,005
Praktická časť odbornej zložky 5(0/5)23   1,605

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A8261 M propagačná grafika, 8297 M fotografický dizajn 
I. B6442 K obchodný pracovník, 6446 K kozmetik, 6444K čašník, servírka 
I. C6456 H kaderník, 6489 H hostinský, 2964 H cukrár  
I. D2982 F potravinárska výroba 
I. E6456 H kaderník, 2964 H cukrár  
II. A8261 M propagačná grafika, 6446 K kozmetik, 6442 K obchodný pracovník 
II. B6456 H kaderník, 6489 H hostinský 
II. C2964 H cukrár, 6445 H kuchár 
II. D6421 L spoločné stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika 
III. A8261 M propagačná grafika, 6445 K kuchár 
III. B6442 K obchodný pracovník 
III. C6456 H kaderník, 6489 H hostinský 
III. D2964 H cukrár, 6445 H kuchár 
IV. A8261 M propagačná grafika 
IV. B6442 K obchodný pracovník, 64444 K čašník, servírka, 6446 K kozmetik 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Najvýznamnejším podujatím tohto druhu bol tradičný deň otvorených dverí, ktorého cieľom je prezentovať na verejnosti výsledky výchovnovzdelávacej činnosti, voľnočasové aktivity a materiálno-technické podmienky, v ktorých výchova a vzdelávanie žiakov prebieha. Na príprave a zdarnom priebehu sa podieľali všetky predmetové komisie.

Ďalšími tradičnými a úspešnými podujatiami boli vernisáž a výstava fotografií s názvom Inšpirácie a výstava prác žiakov umeleckých odborov s názvom Farebné premeny.

Škola popri výchovnovzdelávacej činnosti vykonáva aj podnikateľskú činnosť:

- výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

- pohostinská činnosť

- kozmetické služby

- kadernícke služby

- obchodná činnosť

- Živnostenský list na vykonávanie predmetných činností vydal Obvodný úrad živnostenského podnikania vo Vranove nad Topľou.

Celoročne sú k dispozícii zákazníkom:

- spoločenské zariadenie Oáza - s kapacitou 150, resp.70 miest s možnosťou objednávky rôznych spoločenských, rodinných i firemných podujatí.

- cukrárska výroba - výroba cukrárskych výrobkov na objednávku

- kadernícky salón - zabezpečuje komplexné kadernícke služby

- kozmetický salón - zabezpečuje komplexné kozmetické služby

V novembri bol konaný večierok pre prvákov - uchaľák - uvítanie prvákov staršími spolužiakmi.

SOŠ je otvorenou školou - je vzdelávacím, kultúrnym, športovým a spoločenským centrom verejnosti - komunity regiónu.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány


Materiálno technické zabezpečenie  dielne pre odbor krajčír: - šijacie stroje rôzne druhy

 polohovacie stoly, žehliaci aparát, lis, remosy, vyšívací automat, dierkovací stroj, stoličky

 

 Materiálno technické vybavenie  odbornej učebne pre odbor obchodný pracovník:

 predajné pulty, regály, digitálna váha, registračná pokladňa, chladnička, počítač s tlačiarňou,  nástenky,  vzorníky, lavice, tabuľa, stoličky, propagačný a baliaci materiál, aranžérsky materiál a drobné náradie, etiketovacie kliešte

                     

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor cukrár:

 pracovné  stoly, 2 chladiace zariadenia, chladiaci box s regálmi, konvektomat, 2 roboty, 10 ručné šľahače, váha, cukrárske trojtrúbové pece, formy na pečenie, drobný inventár, malý robot na 5 l šľahanej hmoty, počítač s pripojením na internet a tlačiarňou, 3D formy, perličkovač, formy na ozdoby

 

Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor hostinský:

učebňa pre prvý ročník -  kuchynská časť :

kuchynská linka, chladnička, mraznička, 2 sporáky plynový aj so sklokeramickou doskou, ponorný mixér, pracovné stoly, kuchynský robot, mikrovlnná rúra, váhy, varná kanvica, riady, pekáče, drobný inventár, kuchynské náradie, konvektomat

stolovacia miestnosť:

10 reštauračných stolov, 50 stoličiek, barový pult, porcelánový inventár, sklenený inventár, podnosy, tácky, misy, šálky na polievku, textilný inventár

 

2. učebňa:      - kompletne vybavená kuchyňa pre reštauračnú činnosť –  Marína

 2 sporáky, chladnička, mraznička, mikrovlnná rúra, gril platňa, fritéza, kuchynský riad, pracovné stoly

stolovacia časť :

chladiaca vitrína, stoly, stoličky, barový pult, presklené vitríny, barové stoličky, kávovar, kompletný inventár na stolovanie

 

miestnosť pre barmanov: - výrobník ľadu, barmanský kufrík, inventár pre barmanov

 

reprezentačný inventár – obrusy na slávnostné stolovanie, porcelán, sklenený inventár,                                          príbory, ikebany, oddeľovacie paravány

 

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor kaderník, ktorých súčasťou je aj kadernícky salón:

4 pracovné stoly, 4 zrkadlá, paravány na predelenie priestoru, 2 umývadlá, 4 sušiče na vlasy, klimazón, infrazón, parná helma, helmy na sušenie, žehličky, kulmy na vlasy, cvičné hlavy, 6 stoličiek, 1 detská stolička, registračná pokladňa, uteráky, drobné pomôcky a pracovné náradie, antistatické náradie, kontúry

 

 Materiálno technické zabezpečenie  odbornej učebne  pre odbor kozmetička:

kozmetické lehátka,  taburetky, kozmetické stolíky, lavice, stoličky, kozmetické kreslá, kreslo na pedikúru, stoly pre manikúru, recepčný pult, prístroje: skin-scrubber, ultrazvuk, laser digitálny, laser tužkový, ozonizér, žehlička na vrásky Nuskin, ohrievače voskov, ohrievač parafínov, sterilizátor, chladnička , naparovače, kozmetické náradie, kozmetické prípravky

   

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

V školskom roku 2017 - 2018 si škola vo svojom koncepčnom zámere vytýčila túto úlohu:

Odbornú prípravu v študijných a učebných odboroch aktualizovať v súlade s trendmi ekonomického rozvoja štátu, v súlade s požiadavkami žiakov a rodičov. Zabezpečiť duálne vzdelávanie žiakov v odbore obchodný pracovník.

Vyhodnotenie: Úloha sa priebežne plní. Duálne sú vzdelávaní traja žiaci pre firmu BILLA.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

Silné stránky Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka:

Vonkajšie vzťahy:

- dlhodobá tradícia stredoškolského odborného vzdelávania zabezpečená právnymi predchodcami školy, ktorými boli Stredné odborné učilište a Stredná priemyselná škola odevná vo Vranove nad Topľou,

- jediná stredná škola v regióne Vranova, ktorá má vo svojej pôsobnosti učebné a študijné odbory v oblasti obchodu, odevníctva, spoločného stravovania a umelecké odbory,

- výhodná strategická poloha školy v centre mesta, v blízkosti školy sídlia orgány miestnej samosprávy a štátnej správy a ďalšie stredné školy,

- dobrá spolupráca s podnikateľskými subjektami v regióne, k najväčším patria obchodné reťazce Tesco a Jednota.

Riadiaca činnosť:

- vysoké pracovné nasadenie všetkých vedúcich zamestnancov,

- dlhodobo jasné zámery v stratégii napredovania pracovísk praktického vyučovania,

- vysoký záujem žiakov a ich zákonných zástupcov o odbory kaderníčka, kozmetička, hostinský, propagačná grafika a obchodný pracovník,

- funkčné poradné orgány na škole.

Personálna oblasť:

- stabilizovaný kolektív zamestnancov s vysokým stupňom kvalifikácie, s perspektívou ďalšieho rozvoja,

- záujem zamestnancov o všetky formy ďalšieho vzdelávania,

- vysoká počítačová gramotnosť všetkých pedagogických zamestnancov.

Výchovnovzdelávací proces:

- pomerné zastúpenie chlapcov a dievčat na škole.

- vysoká intentiza zabezpečenia odborného výcviku žiakov formou produktívnej činnosti žiakov,

- výborné výsledky dosiahnuté na regionálnych a celoslovenských súťažiach v odboroch propagačná grafika, kozmetikobchodný pracovník, kuchár, čašník, cvičná firma, kaderníčka, prednes poézie a prózy,

- bohatá záujmová činnosť - vysoká zapojenosť žiakov do záujmového vzdelávania, aktivity aj mimo vzdelávacích poukazov,

- netradičné formy vyučovania - simulácia obchodnej činnosti prostredníctvom aktívnej cvičnej firmy.

Materiálno - technické zabezpečenie a ekonomika školy:

- každoročné kapitálové investície z vlastných, či iných zdrojov na technický rozvoj a údržbu školy,

- pravidelné investície do výpočtovej techniky a zariadenia pracovísk praktického vyučovania,

- finančná spoluúčasť rodičovskej rady na dohodnutých programoch,

- priebežné zabezpečovanie odbornej literatúry a odborných časopisov pre všetky študijné a učebné odbory,

- celkový vysoký počet žiakov školy priaznivo vplýva na normatívne financovanie SOŠ.

Slabé stránky Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka:

Vonkajšie vzťahy:

- slabá informovanosť verejnosti o existencii novej školy,

- nedostatočná propagácia študijných a učebných odborov na verejnosti,

- nedostatočná propagácia úspechov školy.

Riadiaca činnosť:

- rôznorodosť študijných a učebných odborov neumožňuje príjmať rovnaké opatrenia na zabezpečenie prevádzky pracovísk PV, či hodnotenie ich efektívnosti,

- nie je využitá kapacita stravovacieho zariadenia zo strany žiakov i zamestnancov školy,

- neustále sa znižuje záujem žiakov a ich zákonných zástupcov o študijné a učebné odbory odevného zamerania.

Výchovnovzdelávací proces:

- neustále sa zvyšuje počet neprospievajúcich žiakov,

- neustále sa zvyšuje počet žiakov s výchovnými problémami,

- zvyšuje sa počet žiakov zo sociálne odkázaných rodín, ktorí si nezabezpečujú potrebné pomôcky pre ich cenovú nedostupnosť,

- znižuje sa vedomostná úroveň žiakov, ich vedomosti nezodpovedajú známkam zo ZŠ,

- vedomé poškodzovanie a ničenie majetku školy niektorými žiakmi.

Materiálno - technické zabezpečenie a ekomomika školy:

- rôznorodosť učebných a študijných odborov kladie vysoké nároky na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu,

- neustále zvyšovanie cien vstupov - energií a vody, potravín, spotrebného materiálu a pod. zvyšuje finančnú náročnosť na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu a služieb pre verejnosť,

- klesá produktívna činnosť v odevnej výrobe z dôvodu znižujúceho sa počtu a kvality žiakov v odboroch tohto zamerania.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Prijatí na nadstavbové alebo pomaturitné štúdium
Prijatí na VŠ
Prijatí do zamestnania
Evidovaní na úrade práce
Nezistení
Celkový počet absolventov za školský rok 2017/2018

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky sú zabezpečené rozvrhom hodín a to striedaním ťažších predmetov s ľahšími, prestávkami medzi hodinami.

V rámci psychohygieny v škole sa zameriavame na vytváranie podmienok pre žiakov: odbúravanie stresu vo vyučovacom procese, eliminovanie hluku počas prestávok, vytváranie relaxačných chvíľ počas prestávok i počas vyučovania, zabezpečenie štruktúry rozvrhu so striedaním záťažových a výchovných predmetov, príjemné pracovné prostredie v triedach, čistota pracovného prostredia.

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Barmanský krúžok34 Mgr. Aneta Lešková
Bystré hlavy10 RNDr. Mariana Miklošová
Florbal19 Mgr. Lenka Kačeriaková
Gastro krúžok12 Bc. Marta Janočková
Chuťovky9 Mgr. Mária Tatrayová
Internetový krúžok21 Ing. Jana Novická
Krôčiky k zručnostiam13 Mgr. Anna Katinová
Krúžok tvorivo-odbornej činnosti8 Mgr. Beáta Baranová
Literárny krúžok19 Mgr. Iveta Tóthová
Matematické cvičenia11 Mgr. Martina Miciková
Matematika hrou12 Mgr. Ingrid Nachtmannová
Maturitný seminár zo SJL 14 Mgr. Antónia Dančová
Mladí kuchári7 Svetlana Pisarčiková
Nechtový design a vizáž9 Mgr. Zuzana Porvazníková
Podnikanie11 Ing. Kvetoslava Demčáková
Spoznaj svoje okolie10 Mgr. Blažena Litvinová
Športové hry14 Mgr. Dušan Durkaj
Tvorivosť10 Mgr. Mária Tkáčová
Umelecká tvorivosť 19 Mgr. Martina Koščová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodiny a školy má vo výchove mladej generácie nezastupiteľné postavenie. Vplýva na správny vývoj a myslenie mladého človeka. Ak je spolupráca na dobrej úrovni a stále sa prehlbuje, má to kladný vplyv aj na výsledky v príprave na budúce povolanie.

Prejavuje sa v dvoch rovinách, jednak je to na úrovni triednej a tiež na úrovni rodičovskej rady- vyššej.

Spolupráca sa uplatňuje v rôznych oblastiach. Tou najzákladnejšou je účasť na rodičovských združeniach. Účasť rodičov na rodičovských združeniach je veľmi nízka vo väčšine prípadov, od 2-3 rodičov, výnimočne je 100%-tná.

Rodičovská rada sa stretáva pravidelne. Na svojich zasadnutiach prejednáva dochádzku, správanie, výsledky školy v rôznych súťažiach, ale aj problémy, ktoré úzko súvisia s dobou. Okrem základnej spolupráce na úrovni žiak-škola, sa spolupráca prejavuje aj v iných smeroch. Je to predovšetkým na báze finančnej pomoci, je tu snaha rodičov pomôcť škole a teda aj žiakom . Finančne prispieva na  školské kolá súťaží  zručností, na cestovné a štartovné žiakov na rôznych súťažiach, na aktivity „ Zdravej školy“, na športovú činnosť,

úrazové poistenie žiakov.

      Výsledkom výchovy má byť mladý človek, ktorý je úspešný a stáva sa prínosom spoločnosti, rodiny a okolia. Preto je jeho výchova proces veľmi zložitý a náročný. A práve tu má najväčší podiel rodina a škola. Výchova a vzdelávanie mladej generácie je možná len za vzájomnej spolupráce rodičov a školy. Rodičia majú neodňateľné právo podieľať sa na výchovnom a vzdelávacom procese svojich detí. Sprostredkovateľom tejto spolupráce je rodičovská rada, triedne aktívy rodičovskej rady, individuálne pohovory aj neformálne stretnutia.

      Rodičovská rada zastrešuje zástupcov rodičov všetkých tried, koordinuje činnosť triednych aktívov, pomáha škole pri riešení problémov so žiakmi.

 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a podnikateľskej verejnosti prebieha v rámci PV v dvoch rovinách: jednak je to zabezpečenie odbornej prípravy našich žiakov u podnikateľských subjektov a jednak je to zabezpečenie činnosti prevádzok a jednotlivých pracovísk – na báze dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

      Odborný výcvik našich žiakov a študentov je zabezpečovaný skupinovou formou, ale aj individuálnou formou. Naši žiaci vykonávajú odborný výcvik v školských priestoroch – odborných učebniach a na zmluvne dohodnutých pracoviskách u týchto podnikateľských subjektov:

 

Študenti v odbore obchodný pracovník

-       COOP Jednota

-       Billa

-       Tesco 

-       DMJ market, Vranov

-       Lafar,Vranov

-       Extratech

-       Dipo

-       Tiro

 

Odborné zručnosti žiakov kuchár - čašník, kuchárka - servírka, hostinský – hostinská

 

-       Bistro Dominika

-       Babylon

-       Pizzeria Paľko

-       Bones

-       Hamm - Albion

-       Ranč Zaľubova, Zamutov

-       Penzión Opál, Zamutov

-       Penzión Família

-       Nemocnica s poliklinikou Vranov

-       Keltská reštaurácia

-       Školská jedáleň SOŠ drevárska

-       Bongy

 

Prevádzkovanie jednotlivých pracovísk si vyžaduje zabezpečovanie materiálov, surovín, potravín, ale aj rôznych služieb od nasledovných podnikateľských subjektov:

-       DIPO

-       Janok Peter

-       DMJ Market

-       Ekvia

-       Wella Slovensko

-       PULS s.r.o.

-       Schwarzkopf, s.r.o.

-       NOWACO Slovakia

-       Ján Malý

-       COOP Jednota

-       Pepsi – Cola Malacky

Záver

Vypracoval: Ing. Ľubomír Tóth

V o Vranove nad Topľou, 27. júla 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Schválenie zriaďovateľom školy

Odbor školstva PSK schvaľuje správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou za školský rok 2017/2018.

...............................................

Ing. Karol Lacko, PhD.