Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jarmila Dučaiová Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu 6 6
Ing. Erika Barlová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 15
Mgr. Anna Bertová Timková Semafor zvládania agresie žiakov 18 60
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 11
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Bc.Dana Breznická Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Radoslav Cerula Semafor zvládania agresie žiakov 18 40
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Ing. Kvetoslava Demčáková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 40
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Obsluha interaktívnej tabule 10
Mgr. Dušan Durkaj Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 5 5
Ing. Ján Hrešan Obsluha interaktívnej tabule 6 6
Mgr. Lenka Kačeriaková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 9 9
Mgr. Anna Katinová Semafor zvládania agresie žiakov 18 53
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 4
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Martina Koščová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 75
E-learning vo vzdelávacom pocese v základných a stredných školách 11
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Semafor zvládania agresie žiakov 18
PhDr. Mária Kurovská Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 56
Program kontinuálneho vzdelávania kariérových poradcov na stredných odborných školách 35
Elektronická prezentácia v interaktívnej výučbe 3
Asertívne zvládanie záťažových situácií v práci pedagogických zamestnancov 10
Mgr. Aneta Lešková Internet a bezpečnosť 6 6
Mgr. Ingrid Nachtmannová Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16 23
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Ing. Jana Novická E-learning vo vzdelávacom pocese v základných a stredných školách 14 61
Tabuľkový editor v SŠ 47
Mgr. Eva Nutárová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Semafor zvládania agresie žiakov 18
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 12
Svetlana Pisarčiková Obsluha interaktívnej tabule 8 38
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia socialno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Mgr. Zuzana Porvazníková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Ľuboslava Sipská E-learning vo vzdelávacom pocese v základných a stredných školách 11 13
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 2
Bc.Marianna Sojková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Mária Tkáčová Základná obsluha počítača 8 30
Semafor zvládania agresie žiakov 8
Internet a bezpečnosť 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Jozef Torma Semafor zvládania agresie žiakov 11 94
E-learning vo vzdelávacom pocese v základných a stredných školách 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 23
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Bc.Monika Varichajová Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 9 60
Semafor zvládania agresie žiakov 18
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia socialno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Obsluha interaktívnej tabule 12


© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.11.2018