Hlavná stránka školy www.sosvt.sk Kontakt Prihlásenie Tlačivá na stiahnutie

Streda 21. 2. 2018
Počet návštev: 3575807

Zvonenie

Časový harmonogram vyučovacích hodín 

1. hodina: 7.50 – 8.35         (prestávka 5 min.)

2. hodina: 8.40 – 9.25         (prestávka 10 min.)

3. hodina: 9.35 – 10.20       (veľká prestávka 15 min.)

4. hodina: 10.35 – 11.20     (prestávka 10 min.)

5. hodina: 11.30 – 12.15     (prestávka 10 min.)

6. hodina: 12.25 – 13.10     (prestávka 5 min.)

7. hodina: 13.15 – 14.00     (prestávka 5 min.)

8. hodina:  14.05 - 14.45

Toto je stránka elektronickej žiackej knižky a zóny edupage.

Hlavná stránka školy sa nachádza na webovom sídle sosvt.sk

http://sosvt.sk/

Prerušenie vyučovania z rozhodnutia RÚVZ vo Vranove nad Topľou od 20.2.2018 do 23.2.2018 pre vysoký počet chýbajúcich žiakov z dôvodu respiračných ochorení.

Zoznam škôl